Skattenyhet

Tillfälliga anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms

Med:
insight featured image
De bolag som drabbats ekonomiskt av coronapandemin har tidigare kunnat ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Vad många inte vet är att denna möjlighet fortfarande finns. Den har också utökats nu. Våra skatteexperter går igenom vad som gäller.

Anstånd även för oktober-december 2021

Tidigare var det möjligt att söka anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt på lön, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som redovisats månadsvis eller kvartalsvis för redovisningsperioder som infallit under januari 2020 – januari 2021. Anstånd med inbetalning av nu aktuella skatter och avgifter kan sedan februari 2022 även beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2021.

Företag kan själva välja den period som ger störst lättnad

Företag kan välja att ansöka om anstånd med inbetalning av aktuella skatter och avgifter för de redovisningsperioder under januari 2020 – januari 2021 och oktober – december 2021 som ger dem de största lättnaderna. Det finns inte något krav på att anståndsperioden för moms och för arbetsgivaravgifter är densamma. Bolaget kan maximalt få anstånd med nio perioder för moms om de redovisar månadsvis, tre om de redovisar per kvartal eller två om de redovisar per helår. Bolaget kan maximalt få anstånd med nio redovisningsperioder för inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt.

Möjlighet att ansöka om förlängning

I ett första led kan anstånd beviljas som längst till och med den 12 februari 2023 (eller till och med 17 januari 2024 för de som redovisar moms per helår). I samband med att ett sådant anstånd löper ut finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet i ytterligare ett år, dvs som längst till 12 februari 2024 (eller till och med 17 januari 2025 för de som redovisar moms per helår).

Efter att denna andra anståndsperiod löper ut finns det från och med den 7 mars 2022 möjlighet att ansöka om ytterligare 36 månaders anstånd. En sådan förlängning förutsätter att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalningsplan.

Det finns inget sista datum för att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning.

Att tänka på

Skatteverket räknar ränta från och med dagen då anståndet beviljas. För närvarande är räntan 1,25 procent. Skatteverket påför dessutom en anståndsavgift på 0,1 procent av anståndsbeloppet per påbörjad kalendermånad för anstånd sökt efter den 4 februari 2021. Räntan och avgiften förfaller till betalning samtidigt som skattebeloppet.

Skatteverket har meddelat att de normalt inte kommer att driva frågor om företrädaransvar på belopp som omfattas av corona-anstånd. Det förhindrar inte att företrädaransvar kan bli gällande enligt Aktiebolagslagens regler.

Sammanfattningsvis kan anstånd med skatteinbetalning vara en bra möjlighet för bolag som till följd av pandemin har en tillfälligt låg likviditet. Det är dock viktigt att tänka på att anståndsmöjligheten i mångt och mycket kan likställas med ett lån som, inklusive tillhörande kostnader, i sin helhet ska betalas tillbaka. Men till skillnad från ett banklån kan företaget varken göra avdrag för räntan eller avgiften i deklarationen.

Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Tjänster
Vår expertis inom: Moms, punktskatt, tull
Jag vill veta mer

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.