hero banner
Mari-Helen Näslund
Sundsvall
Auktoriserad skatterådgivare

Mari-Helen Näslund

Mari-Helen Näslund är auktoriserad skatterådgivare och arbetar främst med rådgivning kopplat till ägarfrågor, omstruktureringar, köp och försäljning av företag, generationsskiften och avtalshantering. Mari-Helen hanterar både skattefrågor och upprättar avtal av olika slag. Hon har även en förkärlek till hållbarhetsfrågor samt frågeställningar kopplade till bolag med skattemässiga underskott och de spärrar som det kan medföra i koncernen i samband med förvärv.

Mari-Helen agerar som rådgivare till ägare och entreprenörer inom olika branscher, till exempel fastighetsbranschen, it-branschen, industrier och detaljhandel.

För att öka chansen att uppnå önskat resultat i till exempel ett generationsskifte är Mari-Helens bästa tips att säkerställa att rådgivaren förstår både kunden och dennes verksamhet, samt syftet/målet med önskad åtgärd. För att få till en bra rådgivning är det viktigt med en öppen dialog mellan kunden och rådgivaren.

Kontakta gärna Mari-Helen om du har frågor kring något av ovanstående ämnen, eller om du vill resonera kring de risker eller möjligheter som kan finnas för dig eller ditt företag.

Tjänster
Connect
Mari-Helen Näslund
Auktoriserad skatterådgivare
Mari-Helen Näslund
Möt våra experter