Skattenyhet

Nytt förslag: Skattefri förmån att ladda bilen på jobbet

Mari-Helen Näslund
Med:
insight featured image
Regeringen föreslår nu en tillfällig skattefrihet på förmånen för laddning av elbil på arbetsplatsen. Det är idag administrativt krångligt för företag att erbjuda laddning, samtidigt som allt fler önskar göra det.

I en lagrådsremiss föreslås en tillfällig skattefrihet för förmån av elektricitet för laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel. En förutsättning för skattefrihet är att laddningen sker vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen.

Ska underlätta omställningen

Syftet med förslaget är att underlätta omställningen till laddbara fordon framför andra mindre hållbara alternativ. Förslaget minskar även den administrativa börda som finns idag med att redovisa förmånen.

Kan införas redan i sommar

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och ska om så sker tillämpas på förmåner som tillhandahålls efter ikraftträdandet. Den tillfälliga skattefriheten föreslås upphöra att gälla vid utgången av juni 2026.

Vår expertis inom: Skatt
Tjänster
Vår expertis inom: Skatt
Jag vill veta mer

Uppdatering: 1 juli 2023 började de nya reglerna att gälla. 

Läs mer hos Skatteverket