article banner
Skattenyhet

Rekordbudget - dessa satsningar görs på företagande

Magnus Vennerström Magnus Vennerström

Den 21 september presenterades en historisk budget med reformer på 105 miljarder kronor. Utöver en rad förslag som påverkar den privata plånboken så som till exempel skattereduktion för förvärvsinkomster och avskaffandet av den så kallade flyttskatten föreslås en antal reformer för de svenska företagen. Här listar Magnus Vennerström, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton, de viktigaste reformerna.

- Det är en historisk budgetproposition på över 100 miljarder som Magdalena Andersson presenterade idag. Även om många av förslagen är riktade mot den egna plånboken, så finns det ett antal förslag som i alla fall på kort sikt är tänkta att gynna företag och entreprenörer, säger Magnus Vennerström.

  • En ytterligare förstärkning av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling.

Enligt förslaget sänks kravet på hur stor del av arbetstiden under en månad som den anställde ska arbeta med forskning och utveckling från 75 procent av arbetstiden till 50 procent. Vidare föreslås taket höjas för det högsta sammanlagda avdraget för arbetsgivaravgifter som får göras under en månad från 450 000 kr till 600 000 kr. Föreslås från den 1 juli 2021.

  • En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer mellan 19 och 23 år föreslås träda i kraft den 1 april 2021 och gälla till och med den 31 mars 2023.

På ersättningar upp till maximalt 25 000 kr per månad föreslås arbetsgivaravgifterna uppgå till 19,73 procent, jämfört med dagens 31,42 procent.

  • En tillfällig skattereduktion för investeringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

För att stimulera till nya investeringar mot bakgrund av pandemin föreslås en skattereduktion om 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarier som anskaffas under år 2021. Skattereduktionen kommer att gälla vid sidan av det ordinarie systemet med värdeminskningsavdrag.

Vill du veta mer om reformförslagen i budgetpropositionen kan du läsa mer på Regeringens hemsida.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev