Skattenyhet

Fastighetsutredningens förslag till ändrade skatteregler

Andreas Adolphsson Andreas Adolphsson

Här kommenterar Andreas Adolphsson förslaget från fastighetsutredningen och hur det kommer påverka fastighetsbranschen. Andreas är auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton och expert inom fastighetsbeskattning med många års erfarenhet av branschen.

Idag kom ett förslag på ny lagstiftning kring fastighetsbeskattning. Vad är bakgrunden till detta?
– Försäljning av fastigheter genom så kallad paketering har länge varit ett hett diskussionsämne. Förre finansministern Anders Borg menade att fastighetsbranschen var skattemässigt gynnad, att fastighetsbildningar användes för skatteplanering så att stämpelskatt undveks vid överlåtelser. Han aviserade därför att det skulle tillsättas en utredning. Den särskilda utredningen tillsattes av nuvarande finansminister Magdalena Anderson, som även pekade på skatteplaneringsmöjligheterna.

Vad skulle de nya reglerna innebära?
– Förslagen innebär en omfattande skattehöjning för fastighetsbranschen och ett överuttag av skatt i förhållande till andra branscher, då fastighetsbranschen även betalar fastighetsskatt och stämpelskatt.

Utredningen föreslår i huvudsak följande:

  • Stämpelskatt på fastighetsregleringar och klyvningar
  • Avskattning av fastigheter när bestämmandeinflytandet över ett så kallat paketeringsbolag lämnar en befintlig ägare
  • Alla fastigheter i bolagssektorn ska behandlas som kapitaltillgångar
  • Begränsning av kontant vederlag vid fusion, fission och partiell fission

– Som skatterådgivare är förslaget om avskattning mest överraskande för mig. Det innebär i princip att beskattning sker i det bolag som säljs. Avskattning sker med utgångspunkt i marknadsvärdet på fastigheten. Genom detta får bolaget i och för sig nya skattemässiga värden, men det finns flera tillämpningsproblem. Jag är tveksam till om det överhuvudtaget går att åstadkomma en rättvis och likformig beskattning. Detta kan initialt leda till en form av retroaktiv beskattning.

Vilka berörs av detta förslag?
–I princip alla! På en övergripande nivå kommer förslaget att påverka marknadsvärdena på fastigheter. Detta bör påverka bankerna såväl som byggbranschen och därmed bostadsbyggandet. Men framförallt är det fastighetsägarna och de som äger fastigheter via bolag.

Hur ska fastighetsägare förbereda sig?
– Det är svårt att lämna generella råd men i det korta perspektivet måste man tänka på skattesituationen i de transaktioner som görs framöver. Eventuellt bör omstruktureringar med mera genomföras innan den föreslagna lagstiftningen träder i kraft.

Nu har utredningen lämnat sitt förslag, vad är nästa steg?
– Sannolikt går utredningens förslag ut på remiss*. Av det som framkommit kommer den att utsättas för mycket stark kritik. Kritiken kommer att rikta in sig på att förslagen i kombination med eventuella avdragsbegränsningar för räntor innebär en drakonisk beskattning i förhållande till andra branscher. Vidare kommer det även riktas stark kritik mot avsaknaden av konsekvensutredning och överensstämmelse med de direktiv utredningen har haft.

Ändringarna föreslås träda i kraft i mitten av 2018.

* Förslaget gick ut på remiss 2017-04-07

Hur kan Grant Thornton stötta fastighetsägare?
–Vi håller kostnadsfria seminarier på flera orter där vi går igenom förslagen och vad de innebär i detalj. Välkommen att anmäla dig via länkarna nedan.

När det gäller enskilda fall kan våra skatterådgivare stötta dig och ditt företag genom specifik analys. Du hittar kontaktuppgifter till alla våra experter här.

Seminariet kommer hållas på följande orter:

6 april – Malmö
7 april – Stockholm
10 april – Gävle
11 april – Kristianstad
19 april – Eskilstuna
19 april – Göteborg
19 april – Uppsala
19 april – Örebro
20 april – Jönköping
20 april – Västerås
21 april – Göteborg
25 april – Norrköping
25 april – Stockholm
27 april – Linköping
4 maj – Nyköping (del av Fastighetsdagen)
9 maj – Stockholm
9 maj – Sundsvall
24 maj – Visby

Anmäl dig till något av seminarierna i vårt kalendarium.