article banner
Skattenyhet

Leda genom ägande – så skapar du ett lyckat incitamentsprogram

Brist på kompetenta medarbetare har i ännu en undersökning visat sig vara det största tillväxthindret för svenska entreprenörer. Dessutom är rörligheten hos medarbetarna idag större än någonsin, vilket gör det svårt att ha kvar de medarbetare man vill behålla. Höjd lön räcker inte utan man behöver locka med något mer.

Medarbetarna är din viktigaste resurs – hur engagerar du dem att ta företaget till nästa nivå, ta ansvar och samtidigt skapa lojalitet till företaget?

Ett sätt kan vara att ta reda på vad som driver medarbetarna, koppla det till företagets kultur och affärsplan och på så sätt skapa ett incitamentsprogram för medarbetarna. Med ett incitamentsprogram som även är genomtänkt utifrån de skatteregler som gäller på området, samt har en koppling till bolagets värde idag och framtida värde, kan medarbetarna bli mer lojala, vara med och bidra till bolagets utveckling och kanske kan nya medarbetare lockas till bolaget.

Några frågor att tänka igenom redan idag är:

  1. Vad är målet med mitt bolag?
  2. Vad behöver jag för att nå mitt mål?
  3. Vill jag ha mina medarbetare som delägare i mitt bolag?

Vill du veta mer?
På vårt seminarium den 1 oktober går våra auktoriserade skatterådgivare tillsammans med en rådgivare inom bolagsvärdering igenom såväl de mjuka som de hårda frågorna för att kunna ta fram ett relevant incitamentsprogram. Vi presenterar verktyg, modeller och förklarar hur värdering kan spela en stor roll.

Anmäl dig här

 


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev