Skattenyhet

Ha koll på momsen vid crowdfunding

När den som finansierar ett projekt får en vara eller tjänst från det företag som sökt finansiering, kan det vara en momspliktig omsättning för mottagaren av bidraget. Det konstaterar Skatteverket i ett nytt ställningstagande.

Under förutsättning att det finns en direkt koppling mellan leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten och den ersättning som betalats, kan crowdfunding alltså vara momspliktigt. Företaget ska då redovisa utgående moms på de bidrag som samlats in från finansiärer. Ett typexempel på en sådan direkt koppling är att finansiären får en andel av de ekonomiska rättigheterna till den slutliga produkten (framtida royalty).

Om företagets motprestation till finansiären däremot endast är symbolisk (s.k. tackgåvor) anser Skatteverket inte att det är fråga om någon momspliktig omsättning. Under vissa förutsättningar kan tackgåvor ändå komma att beskattas genom s.k. uttagsbeskattning.

Insamlingar till välgörande ändamål genom crowdfunding anses däremot normalt sett inte som en momspliktig försäljning enligt Skatteverket.

Slutligen klargör Skatteverket att företag som erbjuder elektroniska plattformar för crowdfunding, där företag och finansiärer kan komma i kontakt med varandra, omsätter elektroniska tjänster. Dessa tjänster är momspliktiga.

Kommentar
Crowdfunding har etablerat sig som ett nytt och smidig finansieringsalternativ bland svenska startup-bolag. Genom crowdfunding kan ett företag samla in pengar från allmänheten för utveckling av sina produkter eller tjänster utan t.ex. traditionella lån.

Vår rekommendation är att på ett tidigt stadium se över vilka momseffekter som crowdfunding kan ha på den aktuella affärsidén.

Eftersom Skatteverkets ställningstagande inte följs av någon tillämpningsinformation kan kontroll av crowdfunding även ske bakåt i tiden. Dvs. att det finns en risk att Skatteverket påför moms samt avgifter i form av skattetillägg och ränta för redan genomförda insamlingar.

Har ni frågor, kontakta Adrian Bussmeier.

Skatteverkets ställningstagande 2016-01-25, dnr: 131 23895-16/111