Skattenyhet

Förlängd övergångsperiod för fakturering av styrelsearvoden

Thomas Larsson Thomas Larsson

Skatteverket har nu ändrat uppfattning gällande fakturering av styrelsearvoden. Det meddelade dem i en uppdaterad kommentar den 28 september. Det innebär en förlängd övergångsperiod i vissa fall, vilket alltså ändrar tidigare besked som Skatteverket meddelade i juni i samband med en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen.

Skatteverket har tidigare ansett att för styrelseuppdrag med avtal ingångna före 20 juni 2017 och där övriga kriterier varit uppfyllda (antal uppdrag och inget ägande i uppdragsgivande bolag) så kunde uppdragstagande bolag fakturera utan beskattningsändring fram till räkenskapsårets slut för det uppdragsgivande bolaget.

Skatteverket har nu ändrat inställning och då med hänsyn till aktiebolagslagens regler om att en ledamot väljs till nästkommande stämma. Skatteverkets nya syn innebär att fakturering ska accepteras för redan ingångna avtal för det uppdragstagande bolaget fram till nästkommande stämma för det uppdragsgivande bolaget. Detta innebär en förlängning av övergångsperioden till någon gång under 2018.

Så här skrev Grant Thorntons expert i juni
https://www.grantthornton.se/insikt/skattenyheter/styrelsearvode/