Skattenyhet

Företag ges utökad möjlighet till korttidspermittering

Elisabeth Mörck
Med:
insight featured image
Nu utökas företagens möjligheter till korttidspermittering, även kallat korttidsstöd. Under januari-mars blir det möjligt för anställda i företag med tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter att minska arbetstiden med 80 procent, tidigare var 60 procent max. Förslaget är en följd av den nya tillfälliga pandemilagen som trädde kraft den 10 januari. I samband med detta införs också krav på revisorsintyg i samband med ansökan.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att den nya lagen ger nya befogenheter att vidta åtgärder för att förhindra smittsmidring. Om kraftigare restriktioner skulle tillämpas kan detta få till följd att fler företag drabbas av ekonomiska svårigheter. Idag finns möjligheten att använda korttidsstöd på 20, 40 eller 60 procent. Nytt är att det införs en möjlighet att minska arbetstiden med 80 procent under perioden januari-mars.

  • Det förstärkta korttidsstödet ska gälla generellt för företag med allvarliga ekonomiska svårigheter, som uppfyller vissa kriterier. Det krävs inte att företaget specifikt träffats av eventuella begränsningar till följd av den nya pandemilagen.
  • Vid en korttidspermittering på 80 procent får den anställda 88 procent av lönen och arbetsgivarenslönekostnad minskar med 72 procent. Staten står för 75 procent av arbetstidsminskningen.
  • Möjligheten att använda korttidsstöd på 20, 40 eller 60 procent kommer också finnas kvar. 

Nytt – krav på intyg från revisorn

Samtidigt införs ett krav på att en revisor ska lämna ett yttrande i samband med ansökan. Detta gäller för arbetsgivare som får stöd baserat på en lönesumma som överstiger 400 000 kronor i månaden. Detta för att förhindra missbruk av stödet. Här kommer företag precis som tidigare kunna få ersättning på upp till 10 000 kronor för att täcka kostnader för intyget.

Tydligare regler

I samband med dessa förändringar aviserar regeringen också att reglerna kring företagens vinstutdelningar blir tydligare: Företag som beslutar om, eller verkställer, vinstutdelning två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden kommer inte ha rätt att ta del av stödet. Däremot kan koncernbidrag lämnas under stödperioden. Observera dock den karens som gäller i förhållande till eventuellt tidigare erhållet stöd.

De nya reglerna förväntas träda i kraft den 15 februari 2021. Möjligheten till arbetstidsminskning med 80 procent tillämpas dock först från och med 1 januari.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.