hero banner
Elisabeth Mörck
Karlstad, Västerås, Örebro

Elisabeth Mörck

Auktoriserad skatterådgivare och certifierad affärsrådgivare

Elisabeth Mörck är auktoriserad skatterådgivare och certifierad affärsrådgivare som arbetar på Grant Thorntons kontor i Karlstad, Örebro, Västerås och Eskilstuna. Elisabeth jobbar främst med skattefrågor kopplande till entreprenörer och entreprenörsbolag, så kallade ägarledda bolag. Rådgivningen kan vara kopplad till de komplexa 3:12-reglerna eller röra allt mellan företagsöverlåtelser, exit, förvärv, paketering av fastigheter, skattefrågor kopplade till bildande av bostadsrättsföreningar, strukturfrågor och omstruktureringar, generationsskiften samt aktieägaravtal. Dessa frågor kan uppkomma inom de flesta branscher, Elisabeth anpassar lösningar utifrån företaget och företagarens önskemål och förutsättningar.

För att kunna uppnå en optimal skattemässig situation, undvika onödiga fallgropar samt skapa goda skattemässiga möjligheter för framtiden är Elisabeths bästa tips att ha kontinuerlig dialog med sin skatterådgivare. Tveka inte att kontakta Elisabeth om du vill se över din eller bolagets skattesituation.

Elisabeth Mörck
Auktoriserad skatterådgivare och certifierad affärsrådgivare
Elisabeth Mörck
Möt våra experter