Skattenyhet

Höstbudgeten: Fullt fokus på att hantera inflationen

Elisabeth Mörck
Med:
insight featured image
Den 20 september presenterade regeringen budgetpropositionen för 2024. Många delar var förutsägbara och stort fokus är att hantera inflationen och främst stötta hushållen och välfärden. Men regeringen aviserar också några punkter som träffar företagen. Bland annat vill man minska regelbördan för att stimulera företagande och tillväxt.

Elisabeth Mörck, skatterådgivare på Grant Thornton, har tillsammans med sina kollegor gått igenom höständringsbudgeten för 2023 och budgetpropositionen för 2024. Här är deras sammanfattning samt kommentarer av de punkter som berör svenska företag.

Detta vill regeringen göra enligt budgeten:

Översyn av regler för bolag och företrädare

Regeringen aviserar att man vill se över reglerna för underskott vid ägarförändringar inom bolagsbeskattning för att förenkla dessa. Vidare ska Regeringen återkomma med förslag om förändringar avseende reglerna kring det skatterättsliga företrädaransvaret.

Kommentar: Detta är oerhört positivt eftersom reglerna kring underskott är komplexa och principerna för företrädaransvaret kan slå väldigt hårt på företagare. Vi ser med spänning fram emot att följa detta för att se vad för konkret som kan komma presenteras framöver.

Minska regelbördan och administrativa kostnader för företag

Regeringen föreslår särskilda medel för att inrätta ett förenklingsråd och ge flera myndigheter ett förenklingsuppdrag. Regeringen menar att tillståndsprocesser behöver kortas, bli mer förutsebara och flexibla. Dessutom behöver villkoren för enskilda näringsidkare förbättras.

Kommentar: Detta är något som företag kämpat för i många år, nu återstår att se vad som faktiskt blir av detta, men positivt att det kommer upp på bordet – det är ett steg i rätt riktning.

Pausa uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt

Uppräkningen av brytpunkten, alltså den nivå som anger när man ska betala statlig inkomstskatt, ligger kvar på samma nivå som för 2023. Detta är något som fått mycket kritik från näringslivet.

Kommentar: För många entreprenörer, som räknas som höginkomsttagare, innebär detta alltså en högre beskattning 2024

Öka jobbskatteavdraget

Samtidigt som fler kommer räknas som höginkomsttagare, vill regeringen förstärka jobbskatteavdraget genom en indexering främst för heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster. Detta ska öka drivkrafterna till arbete. Man höjer också grundavdraget för att kompensera dem som har pension.

Höjt tak för ROT-avdrag

Regeringen föreslår en tillfällig höjning av ROT-avdraget under 2024, från 50 000 kr till 75 000 kr per person. Dessutom separeras taket för RUT-avdrag.

Kommentar: Detta är extra välkommet för företag inom byggsektorn och servicebranschen.

Utökad möjlighet till så kallad expertskatt

Skattelättnader för exempelvis experter, forskare och andra nyckelpersoner – den så kallade expertskatten - utvidgas från dagens fem år till sju år. 

Kommentar: Detta kan nog väcka reaktioner hos många. Samtidigt som det på ett sätt är välkommet och nödvändigt, så kan det också uppfattas som kontraproduktivt att kompensera Sveriges höga skatter här, medan man väljer att pausa uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt till exempel.

Införa en tilläggsskatt för stora koncerner

Multinationella och nationella koncerner som har lågbeskattade vinster kan få en tilläggsskatt i Sverige. Förslaget ska säkerställa en minimibeskattning på minst 15 procent av en koncerns vinst och omfattar företag som är en del av nationella eller multinationella koncerner med en årlig intäkt motsvarande minst 750 miljoner euro.

Kommentar: Detta berör väldigt stora företag, men är ett steg mot en internationell skatteutjämning. Internationella skatteregler kommer vi säkert se mer av framöver.

Gå igenom bidraget till forskning och utveckling

Regeringen vill göra en teknisk översyn av det så kallade FoU-bidraget, som möjliggör för arbetsgivare att få avdrag från arbetsgivaravgifterna om företaget har anställda som arbetar med forskning eller utveckling.

Kommentar: Regeringens förslag innebär att beräkningen av avgifterna ändras. Detta är välkommet men det är fortfarande alldeles för svårt för företag att ens få avdraget.

Svårt för företag att få avdrag för forskning och utveckling
Tips!
Svårt för företag att få avdrag för forskning och utveckling
Läs denna artikel

Höja momsgränsen för småföretag

En höjning av omsättningsgränsen föreslås från dagens 80 000 till 120 000. Det innebär att färre småföretag skulle behöva redovisa moms.

Kommentar: Detta föreslås träda ikraft först 2025, men med tanke på att gränsen precis höjdes kan detta ses som ett steg i att främja entreprenörskap och att det ska vara enklare att starta och driva företag.

Vår expertis inom: Skatt
Tjänster
Vår expertis inom: Skatt
Jag vill veta mer

Summan av reformerna i budgeten uppgår till 39 miljarder kronor nästa år. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Skatterådgivning

Vill du diskutera någon av punkterna ovan med en skatterådgivare?

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.