Nyhet

Så kan du genomföra vårens bolags- och föreningsstämmor – trots pandemin

Lars-Åke Andreasson
Med:
insight featured image
Under våren ska flertalet bolag och föreningar genomföra sina årsstämmor. Precis om förra året kommer detta påverkas av covid-19. Regeringen har därför beslutat att förlänga den tillfälliga lag som trädde i kraft i april 2020, för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, till och med helt utan fysiskt deltagande. Lars-Åke Andreasson sammanfattar vad som gäller.

- Läget som råder till följd av pandemin gör att det är svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta vid årsstämmor. I vissa fall till och med omöjligt med de restriktioner som finns. Förra våren tvingades många bolag att ställa om väldigt snabbt. Nu ser vi att fler är förberedda, men det finns fortfarande okunskap kring vad som gäller, säger Lars-Åke Andreasson, revisor och partner på Grant Thornton.

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor förlängs till slutet av 2021. Lagen trädde i kraft i april 2020 och gällde då till årsskiftet. Eftersom pandemin fortfarande pågår har regeringen beslutat att lagen ska gälla till 31 december 2021.

  • Företag ges möjlighet att använda sig av insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma.
  • Det finns också möjlighet för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande.

I praktiken innebär detta att en stämma kan hållas genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller enbart genom poströstning. Om stämman hålls med hjälp av enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar även kunna ta tillvara sina övriga rättigheter per post.

Vi publicerade en nyhet om detta i mars 2020:  

Tillfällig lag ska underlätta vårens bolags- och föreningsstämmor

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.