article banner
Nyhet

Tillfällig lag ska underlätta vårens bolags- och föreningsstämmor

Lars-Åke Andreasson Lars-Åke Andreasson

De närmaste månaderna ska ett stort antal bolag och föreningar genomföra sina årsstämmor. Coronaviruset covid-19 försvårar möjligheten för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta. Regeringen har därför lagt ett lagförslag om att i år lätta på bestämmelserna.

Därför har regeringen nu föreslagit att det ska införas en ny lag med tillfälliga bestämmelser som utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor. Bestämmelserna möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarna och medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Förslaget är att den nya lagen ska träda i kraft den 15 april 2020 och upphöra att gälla 31 december 2020.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.

AUKTORISERAD REVISOR
Lars-Åke Andreasson Kontakta Lars-Åke


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev