Nyhet

Ny tjänst för att säkra framgångsrika integrationer vid förvärv

Emelie Kagart
Med:
insight featured image
Integrationen är en väsentlig del av att skapa värde vid en transaktion. Men det är samtidigt det mest utmanande området i transaktionsprocessen på grund av de många anpassade lösningar som måste harmoniseras mellan de två organisationerna. Grant Thornton lanserar nu en tjänst för att stötta företag att maximera värdet på transaktionen och säkra en framgångsrik integration.

Alla företagsfusioner och förvärv initieras med en förväntan om att öka värdet i bolaget. Ett viktigt steg i detta är att genomföra en framgångsrik integration av organisationerna. Men i många fall blir detta en utmaning – att få en transaktion att löna sig och undvika fallgropar är inte en lätt uppgift, särskilt när resurserna är begränsade och tidsramen kort.

Grant Thornton lanserar nu en ny tjänst, , som bistår och stöttar företag och dess ägare i den operationella integrationen av ett förvärvat bolag.

– För att leverera värdet och skapa de synergier som man vill få ut av en transaktion behöver man i de flesta fall också integrera bolaget. Det kan vara väldigt brett och berör ofta allt från IT-system, till ekonomi, organisation, produkter och tjänster, kunder och leverantörer som behöver harmoniseras för att fånga värdet i transaktionen säger Emelie Kagart, Senior Manager inom Advisory på Grant Thornton och fortsätter;

– En integrationsprocess är ett förändringsarbete som sker inom tighta tidsramar, därför är kommunikation och fokus på kulturella delar avgörande för att få med sig medarbetare. Vi har väldigt många kunder som har en ambitiös förvärvsagenda där vi kan stötta dem i själva förvärvsprocessen och i annan typ av riskrelaterad rådgivning. Nu har vi sett att det finns ett gap där vi kan stötta våra kunder ytterligare.

Hennes erfarenhet är att i de flesta förvärv som görs idag levereras inte det värde som man räknat med, just på grund av att integrationen inte är tillräckligt välplanerad, att insatserna efter transaktionen är underskattade, eller att man inte identifierat de operationella riskerna under förvärvsprocessen.

Emelie Kagart, ansvarig för tjänsten Integration & Seperation

Emelie Kagart, Senior Manager Advisory, Grant Thornton

– Har man inte en strategi och en tydlig plan redan innan man förvärvar bolaget blir det en stor utmaning att realisera kostnadsmål och synergier. Och det är detta vi nu kan hjälpa till med.

Den nya tjänsten riktar sig i huvudsak till två kategorier kunder, dels bolag med en ambitiös förvärvsagenda där man förvärvar bolag löpande, dels bolag om inte förvärvar särskilt ofta men gör ett förvärv och därmed inte har processer för integrationer på plats.

– När det gäller den första kategorin är det viktig att man har en strukturerad process som grund, sedan behöver den förstås anpassas beroende på vad det är för bolag man förvärvar, vilket vi bidrar till att lösa, säger Emelie Kagart.

Typiska fokusområden för rådgivning inom ramen för Integration & Separation är:

  • Fastställande av integrationsstrategi och principer
  • Operationell modell (Target Operating Model)
  • Synergibedömning, - planering och uppföljning
  • Pre-close integrationsplanering (exempelvis Day 1-beredskap)
  • 100 dagarsplan
  • IMO (Integration Management Office)
  • Framtagande av ”Integration Playbooks”
  • Integration Readiness (bedömning av integrationsplaner)
  • Utvärdering och effektbedömning av genomförda integrationer

Grant Thornton stöttar kunder med att identifiera risker, validera värdedrivare och ge rådgivning kopplat till integrationsöverväganden. Genom att kombinera en beprövad metodik med fokus på prioriterade områden och ett disciplinerat tillvägagångssätt får kunderna hjälp att uppnå det förväntade resultatet av en transaktion.

Vill du veta mer om aktiviteten på transaktionsmarknaden? Ladda vår senaste rapport:

Nordiska transaktionstrender 2020


Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.