Nyhet

Korttidsstöd: Möjligt att justera jämförelsemånad – men var vaksam med deadline

Mari-Helen Näslund
Med:
insight featured image
Tillväxtverket har tidigare meddelat att de kommer vidta åtgärder med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom avseende jämförelsemånad. Nu har myndigheten börjat kontakta företag och de ombeds svara med kort varsel, under sommarsemestern. Därför uppmanar vi dig som träffas av detta att bevaka mailen extra noga i sommar och vid behov söka anstånd.
- Vi har nu sett flera fall där bolag har kontaktats av Tillväxtverket. Detta är helt i enlighet med att myndigheten tidigare kommunicerat att de ska vidta åtgärder efter Högsta förvaltningsdomstolens dom avseende hur jämförelsemånaden ska beräknas. Det vi har reagerat på är den korta svarstid företagen fått, där deadline är mitt i sommarsemestern, säger Mari-Helen Näslund.  
 
Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att Tillväxtverkets tolkning inte var korrekt utan att man ska beräkna jämförelsemånaden i enlighet med lagtextens utformning. Det vill säga att jämförelsemånaden är tre månader före beslut har fattats. Med anledning av HFD:s dom finns det många företag som skulle ha en fördel med att jämförelsemånaden rättas till, eftersom den bland annat styr vilka anställda man kan söka stöd för.  
 
- Det kan vara klokt att den som sökt stöd enligt 2020 års regler (som kunde tillämpas under mars-december 2020) nu undersöker om företaget skulle gynnas, missgynnas eller inte alls påverkas av att ändra jämförelsemånaden. De som kan komma att gynnas torde främst vara de som har fått avslag för vissa anställda på grund av att de anställdes ”för sent” enligt Tillväxtverket, men där dessa personer var anställda under den rätta jämförelsemånaden, förklarar Mari-Helen Näslund.  
 
Kommer man fram till att man skulle gynnas av att få sin jämförelsemånad ändrad och vill ändra den så behöver man agera.  
 
- I de mail vi har sett från Tillväxtverket har en snäv svarstid angetts. Vår uppfattning är dock att man borde kunna begära anstånd med att svara, om det behovet finns. Mitt tips är då att kontakta myndigheten med en begäran om förlängd svarstid.  

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.