EU håller på att lagstifta hur investerare och kapitalförvaltare måste redovisa hur de ser på frågor inom miljö, social- och ekonomisk styrning (ESG) vid en investering. Samtidigt som detta är på gång, ser vi på Grant Thornton att fler och fler företag själva börjar efterfråga hållbarhetsaspekten vid investeringsbeslut, drivet av affärsnyttan snarare än kommande lagkrav.

Vi kan förvänta oss att den här lagstiftningen blir verklighet i år och den kommer att påverka nästan alla företag, oavsett storlek. Jämförelsevis så påverkades 1 700 svenska företag av förordningen om hållbarhetsrapportering när den kom 2016. Förordningen om hållbar finansiering kommer påverka företag i mycket större utsträckning än så. Störst påverkan får det på institutionella investerare som måste ta hänsyn till ESG-riskerna vid ett investeringsbeslut. Det påverkar också kapitalförvaltare som måste ta hänsyn utifrån hur det påverkar deras kunders avkastning.

- Vi på Grant Thornton ser en trend i att hållbarhetsaspekten vid en investering blir allt viktigare, det räcker inte med en finansiell due diligence utan med en kompletterande ESG due diligence kan en investerare se om företaget i fråga hanterar sina ESG-risker på ett bra sätt. De som inte förstår allvaret i ESG kommer inte bara förlora potentiellt nytt kapital, utan också utsätta sig för högre icke-finansiell risk, säger Timothy Buckby, strategisk ESG-rådgivare på Grant Thornton.

Ett tydligt exempel är kunder som aktivt söker efter en bättre hållbarhetsstrategi som ett resultat av att investerare frågat ut dem om hur de arbetar med hållbarhet.

- I ett fall var det en aktieägare som bara hade ungefär sex procent av innehavet, men som ändå lyfte hållbarhetsaspekten som så pass viktigt. Så vi ser tydligt på marknaden nu att enbart en hållbarhetsredovisning räcker inte, utan investerare vill veta hur företaget hanterar sina ESG-risker.

ESG Due Diligence Fortress Model
Grant Thornton har utvecklat en modell som redovisar företags styrkor och utmaningar inom sociala, miljö och ekonomiska aspekter kopplat till risker. Modellen, tillsammans med vår rådgivning fungerar som stöd till både investerare och företagsledning. Vi har redan hjälpt många bolag att fokusera på väsentliga risker och fånga upp viktiga områden, samtidigt som vi gett förslag på långsiktiga ESG-mål som också stärker konkurrensfördelarna.

Lär dig mer om ESG Fortress Model [ 166 kb ]

Lagändringen på en minut

  • EU vill lagstifta hur hänsyn tas till miljö-, social-, och ekonomisk styrning vid en investering
  • Lagen kommer påverka i princip alla företag som ska ta in kapital på något sätt
  • Störst påverkan på institutionella investerare och kapitalförvaltare
  • I takt med att fler investerare ligger på företag om hållbarhet, ser vi att företagen söker aktivt efter en bättre hållbarhetsstrategi
  • Grant Thornton har utvecklat en modell för att kartlägga ett bolags ESG-risker


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev