article banner
Nyhet

Brexit – så hanterar du förändringen

Pia Hedberg Pia Hedberg

Från och med den 1 februari är Storbritannien inte längre med i EU. Det finns ungefär 100 000 svenska företag i Storbritannien och ännu fler handlar med landet eller har leverantörer där. Under en övergångsperiod, som löper till årets slut, gäller samma regelverk som innan. Som företagare är det klokt att så fort som möjligt börja förbereda dig inför förändringen. Framförallt när det gäller tullhantering och punktskatter. Våra momsexperter Pia Hedberg och Cecilia Smedfors redogör för några viktiga saker att tänka på.

- Under övergångsperioden kommer EU:s regelverk att fortsätta gälla. Det innebär att du kan fortsätta hantera moms och punktskatter vid handel med företag och privatpersoner i Storbritannien på precis samma sätt som före Brexit. Eftersom det ännu är oklart exakt hur framtida avtal mellan EU och Storbritannien kommer att se ut bör du speciellt bevaka reglerna kring tullhantering av varor, transport samt lagerhållning av varor, säger Pia Hedberg.

Momsexpert
Pia Hedberg Kontakta Pia

Vår snabbguide till Brexit

  • Se över transaktionskedjor och varuflöden. Om du använder underleverantörer bör du säkerställa att leveranser sker i tid även efter att nytt tullförfarande har införts.
  • Momsrapporteringen kommer att behöva justeras. Det är därför viktigt att dina affärssystem är uppdaterade för att klara av den ändrade rapporteringen.
  • Vi vet i dagsläget inte hur redovisningen av importmoms ska gå till, men det kommer sannolikt ställas krav på vissa tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer både vid import och export.
  • Om du inte tidigare handlat med länder utanför EU bör du skaffa ett Eori-nummer. Det är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet inom EU.
  • Efter Brexit kommer du inte längre att ha möjlighet att använda EU:s elektroniska portal för återbetalning av engelsk debiterad moms. Du måste istället ansöka om återbetalning hos HMRC i Storbritannien.
  • I dag finns förenklingsregler rörande trepartshandel av varor. Efter utträdet kommer dessa regler inte längre att kunna tillämpas vid handel med Storbritannien.
  • Du kommer inte kunna hantera försäljningar till privatpersoner i Storbritannien via e-tjänsten MOSS. Sannolikt kommer du istället att behöva momsregistrera dig i landet och fakturera med lokal moms.
  • Efter utträdet kommer inte längre vinstmarginalreglerna vid försäljning av resetjänster kunna tillämpas. Det innebär att researrangörer behöver momsregistrera sig i landet och debitera lokal moms.
  • Begränsningen i vinstmarginalerna gäller även om du säljer begagnade bilar till kunder i Storbritannien. Då kommer försäljningen istället att betraktas som en export.
Momsexpert
Cecilia Smedfors Kontakta Cecilia

Är du osäker på hur ditt företag påverkas på kort och lång sikt? Grant Thorntons momsexperter stöttar många företag kring Brexit-frågan just nu. Kontakta oss för att bolla dina funderingar eller göra en översyn av ditt företags momsflöden och se hur ditt bolag påverkas.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev