article banner
Litteratur

Styrelsearbete i ägarledda företag

Styrelsearbete

Styrelsearbete i ägarledda företag - ny omarbetad upplaga juni 2015
En handfast och inspirerande guide till hur ett mer framgångsrikt styrelsearbete kan bedrivas i de många ägarledda företagen. Boken har skrivits av Roland Dansell, kontorschef på Grant Thornton i Stockholm tillsammans med Lars-Henrik Andersson på advokatfirman Lindahl, Ove Liljedahl på Styrelseinstitutet samt Satish Sen, Kaleidoscope.

Beställning
Vi säljer nu Grant Thorntons specialupplaga av boken Styrelsarbete i ägarledda företag till priset 282:- exkl. moms. Bokmomsen är 6%. Totalpriset inkl. moms är 300:-, varav 18 kronor är moms.

Skicka ett e-mail till christine.westerberg@se.gt.com, där du anger din leveransadress, dit vi skickar boken samt fakturan. Betalningsvillkor är 15 dagar från fakturadatum.