Litteratur

Lean Business

Lean business planning

Lean Business
Med hjälp av tio tydliga och intuitiva steg tar författarna med oss på en resa från ägardirektivet och de överordnade strategiska frågorna hela vägen till genomförande och den taktiska uppföljningen. Boken kompletteras av ett online verktyg som tar dig genom affärsplaneringen och genomförandet med engagemang från både styrelse och vd med ledningsgrupp.

Beställning
Du kan nu beställa boken Aktivt ägarskap - grunden för framgångsrika företag*.
Priset är 282:- exkl. moms. Totalpriset inkl. moms är 300:-.

Skicka ett e-mail till christine.westerberg@se.gt.com, där du anger din leveransadress, dit vi skickar boken samt fakturan. Betalningsvillkor är 15 dagar från fakturadatum.