article banner
Litteratur

Finansiell rapportering enligt K3

Eva Törning Eva Törning
rich text with image

Finansiell rapportering enligt K3
I och med införandet av K-regelverket skedde en stor förändring av strukturen när det gäller svensk god redovisningssed. Mycket av det som återges i K-regelverket återfinns visserligen i rekommendationer och allmänna råd sedan tidigare, men genom den strukturella förändringen skapades enklare sökvägar för att hitta den goda redovisningsseden för olika företag utifrån storlekskategori. Denna bok ger en samlad och fullständig bild av K3-regelverket och hur det påverkar den svenska redovisningen.

Beställning
Beställ Grant Thorntons specialupplaga av boken Finansiell rapportering enligt K3 till priset 500:- inkl. moms. Bokmomsen är 6%.

Skicka ett e-mail till christine.westerberg@se.gt.com, där du anger din leveransadress, dit vi skickar boken samt fakturan. Betalningsvillkor är 15 dagar från fakturadatum.