article banner
Litteratur

Bokföringslagen: En kommentar

Eva Törning Eva Törning
Bokföringslagen

Bokföringslagen: En kommentar
Bokföringslagen gäller för i princip alla företag i Sverige, stora som små. Därför är det inte konstigt att det finns många olika uppfattningar om hur lagen ska tolkas och tillämpas. Detta skapar både osäkerhet och problem för alla; företaget, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och andra som arbetar med frågor som behandlas i bokföringslagen. Boken med kommentarer kring tolkningen av BFL är skriven av Peter Nilsson och Eva Törning.

Beställning
Du kan nu beställa boken Bokföringslagen: en kommentar, av Peter Nilsson & Eva Törning.
Priset är 377:- exkl. moms. Bokmomsen är 6 %. Totalpriset inkl. moms är 400:-, varav 23:- är moms.

Skicka ett e-mail till christine.westerberg@se.gt.com, där du anger din leveransadress, dit vi skickar boken samt fakturan. Betalningsvillkor är 15 dagar från fakturadatum.