article banner
Litteratur

Aktivt ägarskap – grunden för framgångsrika företag

Aktivt ägarskap

Aktivt ägarskap – grunden för framgångsrika företag
Öka bolagets värde med aktivt ägarskap! Framgångsrikt företagande börjar hos ägarna. Som ägare har man ett antal utmaningar att hantera och lösa för att företaget ska få rätt förutsättningar att växa och utvecklas. Vilka dessa utmaningar är beror på var företaget befinner sig i sin livscykel. I boken intervjuas 60-tal ägare om sina utmaningar och varje kapitel avslutas med tips och råd. Boken blir därmed en handfast guide och ett bra uppslagsverk som kan följa dig som ägare genom företagets hela livscykel. Författare: Roland Dansell, Annika Hall och Satish Sen.

Beställning
Du kan nu beställa boken Aktivt ägarskap - grunden för framgångsrika företag*.
Priset är 282:- exkl. moms. Totalpriset inkl. moms är 300:-.

Skicka ett e-mail till christine.westerberg@se.gt.com, där du anger din leveransadress, dit vi skickar boken samt fakturan. Betalningsvillkor är 15 dagar från fakturadatum.