Företag som arbetar målmedvetet med inkludering och jämställdhet blir mer lönsamma. Grant Thorntons årliga internationella undersökning, Women in Business, visar att andelen företag globalt med minst en kvinna i högsta ledningen har ökat till 87 procent, en ökning med 12 procent det senaste året. Här lyfter vi upp en rad artiklar, som visar på hur både vi och våra kunder arbetar med jämställdhet.

Har du frågor kring jämställdhet? Hör av dig till oss!