Intervju

Få svenska kvinnliga entreprenörer trots bättre förutsättningar

Med:
Pernilla Norlin
insight featured image
Rapporten Kvinnors entreprenörskap - hur jämställt är företagandet? från Entreprenörskapsforum visar att andelen kvinnor som startar och driver företag i Sverige bara har ökat marginellt de senaste fyrtio åren. - Det är anmärkningsvärt att inte mer har hänt trots att förutsättningarna på många sätt förbättrats, säger Pernilla Norlin, vice vd, Entreprenörskapsforum.

De senaste fyrtio åren har mycket hänt som borde ha drivit på ett ökat företagande bland kvinnor. Fler kvinnor har högre utbildning, bättre förskole- och fritidsmöjligheter, policystöd har satts in och medvetenheten om kvinnors företagande har ökat. Även privatiseringen av kvinnodominerade offentliga sektorer som vård, skola och omsorg har tillkommit.

Ändå har vi inte sett en utväxling i form av ökat företagande bland kvinnor. 2020 års nationella Global Entrepreneurship Monitor, GEM-rapport, visar att 5,8 procent av kvinnorna i Sverige är entreprenörer respektive 10,6 procent av männen. Enligt SCB är andelen kvinnor bland svenska företagare knappt 28 procent. Samma siffra år 1980 var 25 procent.

Vad beror det på att vi, trots bättre förutsättningar, inte sett en större ökning av antalet kvinnor som är entreprenörer i Sverige de senaste åren?

Pernilla_Norlin.png

- En förklaring är att tjejer i högre grad väljer vård och omsorg samt mer humanistiska och samhällsvetenskapliga inriktningar i skolan, medan killar är mer nischade mot el, bygg och teknik, branscher som många startar eget inom. Fler kvinnor yrkesarbetar och känner en trygghet i att vara anställda. Dessutom är föräldraförsäkringen ännu inte anpassad till företagande vilket innebär en osäkerhet, säger Pernilla Norlin.

Kvinnor har också en annan attityd till företagande överlag.

- Kvinnor är mindre riskbenägna och mer tveksamma till sin förmåga att starta företag än män och rädslan att misslyckas är större, säger Pernilla Norlin.

Därutöver är kvinnor till skillnad från män oftare verksamma i mindre lönsamma branscher som är mer platsbetingade, arbetsintensiva och med låga marginaler, som till exempel handel, hälsa, personliga tjänster, utbildning, vård och omsorg. Kvinnor har vidare lägre tillväxtambitioner vilket hänger ihop med att möjligheten till tillväxt skiljer sig mellan branscher.

- Riskkapitalisterna är mer benägna att satsa pengar i fintech-bolag och liknande branscher där kvinnor inte är lika representerade. Kvinnor har därför betydligt svårare att attrahera riskkapital, säger Pernilla Norlin.

Vilka åtgärder krävs för att andelen kvinnor som blir entreprenörer ska öka?

- Det behöver vara lika självklart för en kvinna som för en man att välja företagande som livsstil. Därför behöver kvinnor redan i tidig ålder förstå att vem som helst kan driva företag och hur deras val av utbildning avgör deras framtida yrkesliv. Kvinnor behöver också förebilder som de kan identifiera sig med, som till exempel starka kvinnliga nätverk, säger Pernilla Norlin.

Vikten av stabila spelregler inom politiken anges också som en viktig faktor. Kvinnors företagande främjas till exempel inte av att vinster i välfärden ständigt ifrågasätts eller av att reglerna inom trygghetssystemen inte är anpassade till företagande.

- Vi tycker också att kvinnor måste bli bättre på att ta för sig. De behöver efterfråga större investeringar, vara med i investeringsrundor oftare och undvika att sälja ut sina företag till ett lägre pris. Men eftersom riskkapitalet ofta finns inom branscher där relativt få kvinnor driver företag bör riskkapitalister också bli bättre på att både anställa kvinnor och lära sig förstå andra affärsmodeller än hypade techbolags, säger Pernilla Norlin.

Hon nämner också innovativa lösningar kopplat till AI där fördomsfria algoritmer kan främja jämställdhet och samtidigt stärka samhällsekonomi, tillväxt och arbetsmarknad.

- Vinnova har ett projekt där de sätter upp algoritmer för mer jämställda finansieringsbeslut, vilket är väldigt spännande.

Hur skulle jämställdhet kunna bidra till ett mer välmående näringsliv?

- Det kan bidra till ökad omsättning, fler idéer och mer innovation. Det finns inte så många studier som visar hur ett jämställt företagande kan bidra till ökade intäkter men en undersökning från Boston Consulting Group (BCG) där 1 700 företag analyserats i åtta länder, visar att de mest diversifierade företagen var de mest innovativa och att intäkterna relaterade till innovation ökade med 2,5 procent kopplat till kön, vilket är intressant, säger Pernilla Norlin och fortsätter:

- Varför ska bara halva begåvningsreserven bidra i näringslivet? Kvinnor har en massa bra idéer som har potential att slå, men som inte kommer fram så som näringslivet ser ut idag. Dessutom visar undersökningar att särskilt kvinnor får ökat välbefinnande av att driva eget, och detta borde vara en drivkraft om något, säger hon.

Anna Johnson, VD, Grant Thornton

Anna Johnson, vd på Grant Thornton, anser att det är hög tid att ett modernt samhälle som det svenska borde ha ett mer jämställt näringsliv.

– Rapporten om Kvinnors entreprenörskap visar tydligt hur viktigt det är att vi satsar mer på kvinnors företagande. Att också tillvarata kvinnors förmågor och initiativkraft är en förutsättning både för att skapa ett välmående näringsliv såväl som en central drivkraft för innovation och utveckling, säger hon.

Om rapporten Kvinnors entreprenörskap - hur jämställt är företagandet?

Rapporten Kvinnors entreprenörskap - hur jämställt är företagandet? är författad av Pernilla Norlin, vice vd Entreprenörskapsforum och Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.