Nyhet

Så får företag fler kvinnor i ledande roller

insight featured image
Det kommer dröja ändå till 2053 innan företagens ledningsgrupper är jämställda. Andelen kvinnor i ledande befattningar globalt är nu uppe i 33,5 procent, en ökning med bara en procentenhet senast året. När mätningarna startade för två decennier sedan var andelen 19 procent. Detta enligt Grant Thorntons årliga rapport Women in Business, som 2024 släpps för tjugonde gången.
Innehåll

Grant Thornton rapport "Pathways to Parity: 20 Years of Women in Business Insights" samlar insikter från två decenniers kartläggning om jämställdhet i medelstora företag över hela världen.

Rapporten identifierar tre tydliga åtgärder som kan hjälpa företag att påskynda jämställdheten i högsta ledningen 1) Att ansvaret för mångfald och inkludering innehas av en person i ledningen i samarbete med en senior ledare som är kvinna 2 ) att det implementeras en fristående strategi med mätbara mål, 3) att företaget erbjuder flexibilitet.

Viktigt vem som ansvarar för mångfald och inkludering

Undersökningen visar att vem som ansvarar för mångfald och inkludering är nyckeln till att öka andelen kvinnor som innehar ledande befattningar. Andelen kvinnor i högsta ledningen är högre hos bolag där ansvaret för jämställdhetsfrågor innehas av en chef i ledningsgruppen, men det förutsätter att den personen har ett tätt samarbete med en mångfaldsansvarig som är kvinna. I de bolagen är andelen kvinnor i ledningen mellan 38 och 39 procent jämfört med snittet på 33,5 procent.

Läs även: Grant Thornton första stora revisionsbyrån med jämställda delägare

Företag som har en strategi och mäter framdrift lyckas bättre

Vidare visar undersökningen att företagen måste ha en mångfalds- och inkluderingsstrategi. Den mest framgångsrika strategin är den som fokuserar enbart på detta, men även företag där mångfald och inkludering är en del av en bredare ESG-strategi har högre andel kvinnor i högsta ledningen. Om företag saknar en uttalad strategi sjunker däremot andelen till 28 procent.

Företag som tydligt mäter indikatorer inom mångfald och inkludering ligger också över det globala genomsnittet när det kommer till jämställdhet. Det är enkelt; Det man mäter blir också gjort. Detta gäller alla typer av affärsresultat, och inte minst kvinnor i näringslivet.

Kontorsbaserat eller flexibelt arbete påverkar jämställdheten

En annan avgörande åtgärd för ökad jämställdhet är möjligheten att arbeta flexibelt. På bara ett år har det skett en dramatisk förändring tillbaka till kontorsbaserat arbete bland medelstora företag globalt. 47 procent av företagen är nu främst kontorsbaserade (jämfört med 36 procent förra året). Även de som klassificerar sig som hybrider har minskat från 53 till 45 procent. Enligt undersökningen är 50 procent av företagen med en manlig vd övervägande kontorsbaserade, jämfört med 40 procent för företag med en kvinna som vd.

Företag där medarbetarna huvudsakligen är kontorsbaserade är de enda företag där andelen kvinnor i ledande befattningar ligger under det globala genomsnittet. Det är viktigt att vara tydlig kring förväntan på kontorsnärvaro och motivera varför.

Grant Thornton har nu mätt jämställdheten i medelstora företag över hela världen under 20 år. Även om utvecklingen över tid varit positiv, är det viktigt att det långsiktiga arbetet fortsätter även med de omvärldsfaktorer som företagen nu står inför, till exempel svängningarna i ekonomin.

Rapporten visar att genom att fokusera på dessa tre områden finns det goda förutsättningar för företag att nå 50 procent representation av kvinnor i ledningsgrupperna inom en femårsperiod.

Om Grant Thorntons Women in Business-rapport

Resultaten i denna rapport är hämtade från cirka 5 000 intervjuer som genomfördes mellan oktober och november 2023 med vd, styrelseordförande eller andra seniora ledare i medelstora företag i 28 länder. I Sverige har 150 företag med 50-500 anställda intervjuats av undersökningsföretaget Prospector.

2024 års rapport finns att läsa på Women in Business global results