Intervju

”Ansvarsfull rådgivning till tillväxtbolag”

Mia Rutenius
Med:
insight featured image
Tillväxtbolag vill ha en samarbetspart som erbjuder skräddarsydda team med såväl helhetsperspektiv som djup specialistkompetens. Vi stöttar både lokalt och globalt och bidrar genom vår rådgivning till en långsiktigt hållbar utveckling.

Mia Rutenius, Partner Assurance och styrelseledamot på Grant Thornton

Våra kunder har stor potential att påverka utvecklingen såväl i Sverige som globalt. Enligt Företagarna, Sveriges största företagarorganisation, skapas fyra av fem nya jobb i Sverige i företag med färre än 50 anställda. Då vi primärt vänder oss till små och medelstora bolag, och många innovativa entreprenörsföretag har en verksamhet som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser, finns stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.

Entreprenörsföretag i Sverige bidrar med arbetstillfällen och skatteintäkter men är också viktiga för svenskt näringsliv och ur ett samhällsperspektiv då de är drivande för utveckling inom områden som innovation och hållbarhet.

Ökad kundnöjdhet under turbulent år

– Jag är otroligt stolt över att kundnöjdheten ökade under året, givet både den utmanande verklighet som många företag och branscher befann sig i och att vi levererade våra tjänster på ett helt nytt sätt. De senaste årens utveckling av bakomliggande arbetsverktyg, kundportal och digitala kommunikationskanaler har visat sig vara en värdefull investering som gjorde att vi snabbt kunde ställa om och effektivt stötta och möta kunderna digitalt, berättar Mia Rutenius, Partner Assurance och styrelseledamot På Grant Thornton och fortsätter;  

– Jag tror också att värdet av våra revisions- och rådgivningstjänster ökar när vi fokuserar på att bygga starka och kompetenta team kring våra kunder – med personer från våra olika specialistområden.

Långsiktigt hållbara bolag

Vissa företag har under året genomgått en akut finansiell kris medan andra har ökat sin lönsamhet till följd av pandemin. Gemensamt är att samtliga i någon mån påverkats av den osäkerhet som en global pandemi innebär, där varken kunderna eller Grant Thornton har facit på hur konjunkturen kommer att påverkas på sikt.

– Jag är imponerad över den höga riskmedvetenhet som många små- och medelstora företag har. De har varit snabbfotade och handlingskraftiga för att säkra sina verksamheter och skydda medarbetare och samarbetspartners. Våra kundteam har under året gett företag handfasta råd om till exempel digitala bolags- och föreningsstämmor, korttidspermitteringar och omställningsstöd. Samtidigt har vi riktat fokus på hur företagen kan skapa motståndskraft och framgång på längre sikt.

– Ett digitalt exempel på hur vi hjälpt företag är Hållbarhetschecken, där vi ger råd och insikter kring var på hållbarhetsresan företagen befinner sig och hur de kommer igång med sitt strategiska hållbarhetsarbete, fortsätter Mia Rutenius.

Helhetsperspektiv för ökad kundnytta

Helhetsperspektivet blir allt viktigare för kunderna. De vill ha ett samordnat team som både kan ta ett helhetsgrepp och erbjuda djup specialistkompetens. Distansjobb och digitalisering har delvis underlättat arbetet under året, då vi lätt kopplat in expertis från olika affärsområden till digitala möten, oavsett var i Sverige kunden befunnit sig.

Det är också ett inspirerande och roligt sätt att arbeta. Vårt koncept med certifierade affärsrådgivare, CAR, fokuserar på rådgivning kring hur man kan äga, styra och leda ett entreprenörsbolag. Dessa rådgivare är ofta inkörsporten till samarbeten mellan våra olika kompetensområden där våra specialister kopplas in för att hjälpa kunden på ett bra sätt. Idag har vi totalt 96 CAR-medarbetare, representerade på alla våra 22 kontor.

Många entreprenörsföretag har också en internationell affär tidigt eller redan vid start, där vårt medlemskap i det internationella nätverket Grant Thornton International innebär en stor fördel med internationell expertis inom exempelvis skatt och revision. Vi fokuserar också särskilt på ett antal branscher, där vi har djup branschkännedom och därmed kan anpassa rådgivningen ännu mer specifikt efter kundens förutsättningar. Branschsatsningarna inkluderar idag Healthcare, Real Estate and Construction, Not for profit och Tech.

Intervjun är en ett utdrag ur vår integrerade integrerade års- och hållbarhetsredovisning.