Tips och råd

Tre snabba om digital årsredovisning

Josefine Fors
Med:
insight featured image
Årsredovisningen och revisionsberättelsen är handlingar som kräver så kallad avancerad nivå av signering. Annars är dokumenten inte juridiskt bindande. Revisorn Josefine Fors guidar dig rätt kring hur din verksamhet kan signera och lämna in dokumenten digitalt.

Går det att signera årsredovisningen digitalt?

Om samtliga ledamöter inklusive eventuell vd signerar digitalt så ersätter den digitala signaturen en traditionell papperssignatur. Det går dock inte att kombinera digitala signaturer med papperssignaturer.

Det finns ju flera olika metoder för signering, vilken ska användas?

Det finns idag flera olika lösningar för digital signering. Varje verksamhet säkerställer själva att den lösning de använder håller rätt nivå.

- För att motsvara kraven krävs att signering sker med någon av de e-legitimationer som används i Sverige. För våra kunder har vi valt att använda BankID då den lever upp till kraven på avancerad nivå. Vår rekommendation är att även verksamheter som inte lämnar in årsredovisningen till exempelvis Bolagsverket eller Länsstyrelsen signerar med BankID, säger Josefine Fors.

Kan man signera digitalt och sedan lämna in fysiskt?

För verksamheten som ska lämna in sin årsredovisning, så gäller att kan lämnas in på papper även om den signerats digitalt. Bifoga loggen som visar vem som skrivit under, vid viken tidpunkt och var. Notera dock att underskriften på fastställelseintyget inte kan signeras digitalt om årsredovisningen skickas in på papper.

- Ett sista medskick är att spara på rätt sätt! En digitalt signerad årsredovisning ska sparas i en digital version. En årsredovisning som signerats på papper ska sparas i pappersform, även om den lämnas in digitalt, säger Josefine Fors.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.