article banner
Case

Proffshjälp satte fart på Blixtljusets tillväxt

rich text with image

För fyra år sedan köpte Fredrik Ling och hans två bröder sin pappas smidesföretag. Med ett strukturerat strategi- och styrelsearbete har de framgångsrikt ökat företagets omsättning från 80 till 150 miljoner.

På bara fyra år har Blixtljuset gått från att vara ett entreprenörslett bolag inom smide till en företagskoncern med fem smidesbolag, ett fastighetsbolag, samt ett bolag med maskinuthyrning.

Fredrik Ling började som projektledare i ett av pappans smidesbolag, och tog år 2014 över som vd. När pappan skulle sälja verksamheten tog Fredrik och hans två bröder över ägandet. De insåg snabbt att de behövde ta extern hjälp för att skapa en fungerande strategi och struktur.

- Jag hade en tydlig vision för bolagen, men insåg att jag behövde hjälp med att konkretisera den. Jag insåg även att det var viktigt att vara tydlig med hur styrelse och ledning skulle fungera, och där behövde vi hjälp från en tredje part som inte var del av familjen, säger Fredrik Ling.

De tog kontakt med Mattias Nordin, Director Business Advisory, på Grant Thornton.

- Det var tydligt att de behövde hjälp med en mer professionell styrning av företaget. Dessutom var de i behov av mer formaliserade strukturer, främst inom ekonomifunktionen och HR.

Formulerade ägardirektiv
Tillsammans med Mattias formulerade de en nulägesanalys, ett ägardirektiv och hur de olika ansvarsrollerna skulle se ut.

- Vi äger lika stora delar av bolaget, men har en tydlig hierarki gällande den dagliga driften. I ägarfrågorna är vi jämlika, men pratar vi drift så har jag veto som vd. Det kan vara en svår avvägning ibland, men har skett naturligt. När man har en styrelse blir det lättare att tydliggöra de olika rollerna, säger Fredrik Ling.

Nästa steg var att göra ett årshjul för styrelsens arbete, rekrytera styrelsemedlemmar och sätta upp mål för verksamheten. Med en fungerande struktur på plats frigjordes kraft till verksamheten.

- Vi hade ordning och harmoni i företaget så vi kunde fokusera på lönsamhet och strategiska mål.

Förvärvade bolag
Ett mål var att öka omsättningen från 80 till 200 miljoner fram till 2023. För att nå dit har de rekryterat mer personal, förvärvat bolag och anställt en HR-ansvarig.

- Vi har redan nu nästan nått vårt mål. Nu är vi i en fas där vi upprätthåller den goda farten, säger Fredrik Ling.

Trots att Blixtljuset är på banan har bröderna Ling valt att fortsätta samarbetet med Grant Thornton. Koncernen växer, strategisk personal behöver rekryteras, och fler förvärv står för dörren.

- Ytterligare en fördel med att ha Mattias med som rådgivare är att man slipper allt familjetrassel, och i stället kan kanalisera all energi framåt, säger Fredrik Ling.

- Utan hjälp hade det nog gått mer långsamt och vi hade haft fler interna konflikter. Ju mer man utvecklas, desto mer hjälp behöver man från tredje part. Framför allt en tredje part som ställer krav och följer upp resultat. Det är svårare att säga nej till en extern person än till sin bror.

Vad är du mest stolt över?
- Att jag har haft en idé och vision om hur jag vill skapa och utveckla företagen. Det har tagit lång tid, men det krävs för stora förändringar. Jag har målmedvetet fullföljt mina idéer och tankar. Jag är stolt över att ha tagit de steg vi gjort och att de varit framgångsrika, säger Fredrik Ling.

Vill du ha stöd att ta ditt bolag till nästa nivå?
Kontakta våra medarbetare i affärsrådgivningsteamet.