Branschnyhet

"Inte enbart hårda nyckeltal är intressant att styra efter”

Mikael Östblom
Med:
insight featured image
”Många aktörer i fastighetsbranschen har redan förstått kopplingen mellan hållbarhet och affärsvärde, något som nu kan ge ett försprång i takt med stigande inflation, högre elpriser och resursbrist. Framtidens nyckeltal täcker in hela ESG-skalan.” Det menar Mikael Östblom, partner och revisor på Grant Thornton, specialiserad inom just bygg – och fastighetsbranschen.

Vilka frågor är aktuella för fastighetsbranschen just nu?

Det jag framför allt pratar med mina kunder om för tillfället är frågor kring finansiering och byggkostnader. När bankerna krymper låneutrymmet måste företagen ha mer eget kapital och kraven på finansiering har också hårdnat. Den ökande inflationen och resursbristen för vissa material har medfört väsentligt högre kostnader och en osäkerhet kring leveranser. Den senaste tiden har ju också frågan kring elkostnader blivit en central fråga för många fastighetsägare. Sämre tider innebär att vissa aktörer behöver sälja fastigheter för att dra ner skuldsättningen, och då öppnas möjligheter för de med ordning och reda på finanserna att kunna göra bra affärer.

Mikael Östblom , Auktoriserad revisor
Jag har jobbat som revisor i snart 30 år och jag är övertygad om att företag som ser helheten, har koll på sina risker inom alla områden och som mäter och följer upp andra nyckeltal än bara de finansiella, är de som är bäst rustade för förändringar i omvärlden, det gäller fastighetsbranschen men också alla andra branscher.

Gäller detta för alla typer av bolag?

- När det gäller bolag som tillämpar IFRS och där fastigheterna redovisas till verkligt värde så är frågan kring hur högre räntor, lägre generell riskaptit, ökande direktavkastningskrav m.m. kommer att påverka värderingarna i Q3 och vid årsskiftet för olika bolag. Även om alla bolag påverkas så finns skillnader beroende på vilken typ av fastigheter som ägs (bostäder, kontors- och butiksfastigheter, logistik, samhällsfastigheter etc) och vi kommer sannolikt att få se stora skillnader mellan olika bolag.

- I många kommersiella hyresavtal finns indexklausuler som innebär en automatisk ökning av hyresnivåerna kopplade till inflationsutvecklingen vilken delvis kan motverka ökade kostnader för fastighetsbolagen. Dock finns alltid en risk att detta kan medföra svårigheter för hyresgäster att faktiskt kunna betala den avtalade ökningen som följer.

Hur tacklar fastighetsbranschen elpriserna?

- Energieffektivisering har alltid varit högt på agendan i branschen, och blir rimligen ännu mer intressant framåt. De större aktörerna är redan på tåget här, medan de mindre inte riktigt ställt om. Nu gäller det för alla att spara pengar direkt.

Ur ett rent hållbarhetsperspektiv, vad är extra viktigt då?

- Jag vill påstå att fastighetsbranschen är relativt mogen och ligger väl till när det kommer till hållbarhetsfrågorna, många har sett kopplingen mellan hållbarhet och affärsvärde. Att man faktiskt kan spara pengar och samtidigt både uppfylla lagkrav och göra sina intressenter nöjda.

- Och här ser vi ju att t ex hyresgäster idag ställer mycket högre krav, något som skyndar på utvecklingen. Det är också en bransch med stort finansieringsbehov, och ska du få kapital måste du vara hållbar. Där kan man verkligen se ett skifte, det är inte enbart hårda numerära nyckeltal som är intressanta att styra efter. Framtidens nyckeltal täcker in hela ESG-skalan.

Många i branschen pratar om gröna obligationer, vad är det egentligen?

Flera kunder menar att det är lättare att hitta finansiering och få bättre villkor om man har gröna obligationer, det vill säga det ramverk som ställer krav på vad man få använda pengarna till och som syftar till att styra kapitalflöden i riktning mot en mer hållbar ekonomi. Samtidigt som de gröna obligationerna kan innebära bättre finansieringsvillkor, så innebär det också att man måste jobba strukturerat med sitt hållbarhetsarbete - bland annat genom att göra en årlig investerarrapport. I rapporten ska det till exempel beskrivas hur man har använt sin finansiering och hur man jobbar med hållbarhetsfrågor.

På tal om rapporter, bör de företag som inte omfattas av lagkrav på hållbarhetsredovisning ändå redovisa?

- Många bolag som vi jobbar med är under snabb tillväxt, och i framtiden kommer fler bolag också omfattas av kraven. Det kan ta tid att få rapporteringen på plats, därför är det bra att förbereda sig. Och ska jag vara krass, så inser många kunder som tagit steget att det faktiskt skapar affärsnytta att implementera icke finansiella nyckeltal, det skapar en helt annan helhetsbild av bolaget – som blir en affärsfördel. Glädjande nog ser vi en ökning av bolag som frivilligt väljer att rapportera icke finansiella nyckeltal.

Vad kan du och ditt team hjälpa just fastighetsbranschen med i omställningen?

- Rent konkret kan det handla om alltifrån investerarrapporter som redovisar finansiering från gröna obligationer, till rådgivning i samband med hållbarhetsredovisningar. Många blir förvånade över vilket bra bollplank ens revisor kan vara i hållbarhetsfrågorna. Just Grant Thornton är en fullservicebyrå så vi kan snabbt ta in en specialist i uppdraget om det behövs. En bra ekonomipartner ser helheten och ställer också frågor och utmanar. Ofta är det då kunden också ser att det finns pengar att tjäna. 

- Jag har jobbat som revisor i snart 30 år och jag är övertygad om att företag som ser helheten, har koll på sina risker inom alla områden och som mäter och följer upp andra nyckeltal än bara de finansiella, är de som är bäst rustade för förändringar i omvärlden, det gäller fastighetsbranschen men också alla andra branscher.