Branschnyhet

Att tänka på vid rivning och utrangering– skatteexperterna reder ut

Med:
insight featured image
Om du ska riva en byggnad är det i många fall möjligt att göra avdrag både för rivningskostnader och för utrangeringen av den byggnad som är förknippad med rivningen. Thomas Larsson, expert på inkomstskatt och Anna Gerson, momsexpert på Grant Thornton reder ut vad som gäller och vad som är viktigt att tänka på.

Många utvecklingsprojekt börjar med att en byggnad rivs. För att ta reda på den moms- och inkomstskattemässig avdragsrätten för kostnaderna i samband med rivning är det viktigt att i varje enskilt fall bedöma: vem som river, vem som äger och vem som bedriver verksamheten i den byggnad som ska rivas och för vilken slags verksamhet som rivningen genomförs.

Syftet har betydelse för avdragsrätten

Vid en rivning är kännedom om fastighetens historik värdefull, men det är också viktigt att säkerställa syftet med rivningen.

Inkomstskattemässigt ska rivningskostnader normalt aktiveras och skrivas av över tid. I vissa speciella situationer kan dock direktavdrag medges.

-  Om du river en byggnad i syfte att sanera marken finns ofta möjlighet att dra av kostnaden för rivningen direkt. Om du istället river en byggnad i syfte att uppfören ny byggnad ska kostnaden aktiveras och avdrag för rivningskostnaden medges då under en längre period, säger Thomas Larsson.

Anna Gerson påminner om att syftet med rivningen även är viktigt för frågan om avdragsrätt för den ingående momsen på rivningskostnaderna.

- Det är dessutom viktigt att veta att bedömningen av avdragsrätt för rivningskostnaden för moms respektive inkomstskatt görs simultant och att de påverkar varandra, säger hon. 

Inte solklart rättsläge

Beträffande möjligheten att göra ett utrangeringsavdrag för byggnaden som rivs är rättsläget för närvarande inte helt solklart vad gäller inkomstskattemässiga avdrag.

- Skatteverkets syn är att avdrag för utrangering av en byggnad ska ske först när hela byggnaden har rivits eller på annat sätt totalförstörts. Detta är just nu under prövning i högsta instans vilket innebär att det kan bli möjligt att göra avdrag för det som rivits även om en del av byggnaden finns kvar, säger Thomas Larsson.

Vid en rivning av byggnad är det också viktigt att se över om det uppkommer en skyldighet för fastighetsägaren att justera tidigare gjorda momsavdrag på den gamla byggnaden, säger Anna Gerson.

Viktigt att ha koll på omständigheterna

Grant Thorntons skatteexperter säger att det är viktigt att ha koll på omständigheterna kring rivningen eftersom det annars finns en risk att man skriver av för längre tid än vad man behövereller går miste om att skriva av något som man egentligen har rätt att skriva av.

- Det kan också finnas en risk att man skriver av något som man egentligen inte har avdragsrätt för. Då blir det ett felaktigt avdrag och skattetillägg, vilket kan bli dyrt, säger de.

Tänk också på att alltid stämma av med din skatterådgivare gällande förutsättningarna för avdragsrätt i det enskilda fallet.  

Vill du ha fler tips på hur driver ett lyckat fastighetsutvecklingsprojekt?

Besök vår samlingssida för fler tips och råd relaterat till fastighetsutveckling. Du hittar även mer information på vår branschsida Real Estate and Construction.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.