Kort sammanfattning av uppdraget

  • Kvalitetsfisk är ett svenskt företag som importerar, förädlar och levererar fisk och skaldjur från hela världen.

  • Grant Thornton fick förfrågan om att projektleda hela försäljningsprocessen tack vare god branschexpertis och transaktionserfarenhet, vilket möjliggjorde en effektiv avyttring med stort värdeskapande för både köpare och säljare.

  • Kvalitetsfisk blev förvärvade av riskkapitalbolaget Valedo Partners i februari 2018. 

    Kvalitetsfisk AB

Senior Manager, M&A-services Martin Larsson Kontakta Martin