hero banner
Sara Sunnanbo
Stockholm
Auktoriserad redovisningskonsult

Sara Sunnanbo

Sara Sunnanbo är auktoriserad redovisningskonsult på Grant Thorntons kontor i Stockholm. Sara jobbar primärt med olika typer av finansiell rapportering och rådgivning inom redovisning. Hon kan även fungera som ett stöd till företags ekonomiavdelningar eller inneha en roll som ekonomichef.

Sara har bred erfarenhet inom, bland annat, följande områden; bokslut, årsredovisning och deklaration, framtagande av ekonomihandbok, budgetarbete, projektredovisning, koncernredovisning, lagerfrågor och kassaflödesanalys.

Sara är väl insatt i såväl K2 som K3-regelverken och har erfarenhet av redovisning i konsultbolag, ideella föreningar, fastighetsbolag, detaljhandelsföretag, e-handelsföretag och tillverkande bolag.

Sara jobbar även med Grant Thorntons interna utbildningar och framtagande av utbildningsmaterial till dessa. Hon har fungerat som kursledare för både interna och externa utbildningar.

Tjänster
Connect
Sara Sunnanbo
Auktoriserad redovisningskonsult
Sara Sunnanbo
Möt våra experter