hero banner

Marcus Olofsson är auktoriserad revisor och rådgivare på Grant Thornton. Marcus har lång och bred erfarenhet av revisioner av bolag i varierande storlek och branscher, bland annat inom entreprenad/bygg och tillverkande bolag.

Samarbetet med en revisor anser Marcus ska vara enkelt och med en proaktiv dialog under hela året. Revisionerna på Grant Thornton utförs med modern teknik som ger värdefull rådgivning och där revisorn agerar som ett bollplank för ägare och entreprenörer.

Kontakta gärna Marcus om du har frågor på hur Grant Thornton kan stötta dig och hur ett samarbete skulle kunna se ut.

Marcus Olofsson
Auktoriserad revisor
Marcus Olofsson
Möt våra experter