hero banner

Magnus Leijon är auktoriserad revisor på Grant Thornton i Göteborg.

Möt våra experter