Att agera rätt i skattefrågorna ger resultat

De skatteregler som gäller för ideell sektor är vara svårtolkade och skiftande. T.ex. kan transaktioner och kostnadsfördelning mellan olika föreningar eller mellan bolag och förening kan komplicera den skattemässiga situationen.

För de allmännyttiga föreningarna och stiftelserna är kraven för att uppnå skattefrihet svåra att förstå och tillämpa. Därtill kommer ett flertal olika specialregler avseende beskattningen av näringsinkomster, bidrag, medlemstidningar, fastigheter och mycket mer. En felaktig hantering av skatt och moms kan innebära onödiga kostnader och straffavgifter för organisationen.

Auktoriserad skatterådgivare Annika Nordqvist Kontakta Annika