När personalen ska arbeta över landsgränserna.

Vi är experter på analys och hantering av utlandsstationeringar och gränsöverskridande personalförflyttningar. Förutom inom skatteområdet hjälper vi dig med socialförsäkringstillhörighet, utstationeringskontrakt, effektiva kompensationsmodeller och incitamentsprogram.

Vi kan även hantera deklarationer, löner och hjälpa till med expatriate policy samt entrance- och exitmöten.

Auktoriserad skatterådgivare Margita Beijer Kontakta Margita