Utifrån ditt företags specifika behov stöttar vi med professionell it-rådgivning.

Genom riskanalys och riskhantering identifierar vi risker med affärspåverkan och hjälper dig att hantera dessa. Du får hjälp med proaktiva insatser när det gäller it-styrning, strategi och effektivisering. Alla våra uppdrag inom it och digitalisering skräddarsys efter dig och dina behov.

Digitalisering
I en föränderlig tid när alla pratar om digitalisering är det viktigt att utgå från ditt företags behov. Vad betyder digitalisering för dig? Alla branscher och företag berörs av digitalisering som innebär både möjligheter och risker. Våra rådgivare hjälper dig med kartläggningen och ger dig råd för att kunna hantera riskerna på bästa sätt.

Du kan också få rådgivning inom informationssäkerhet, t ex hur man upprättar ett ledningssystem (LIS) anpassad efter dina behov. Många anlitar oss också när de ska byta affärssystem och då hjälper våra erfarna rådgivare dig med kravställning och kvalitetssäkring.

Regulatoriska krav och standarder
För ditt företags informationssäkerhet utför vi granskning av efterlevnad av regulatoriska krav, standarder och ramverk, till exempel:

  • SOX (Sarbanes Oxley Act)
  • GDPR (Dataskyddsförordningen som gäller i hela EU)
  • FFFS (Finansinspektionens regelverk)
  • Solvency II (Regelverk för försäkringsbolag)
  • ISO/IEC 27000 (informationssäkerhet)
  • COBIT (IT-styrning)
IT-revisor Ritva Malmqvist Kontakta Ritva