Utifrån ditt företags specifika behov stöttar vi med professionell it-rådgivning.

Genom riskanalys och riskhantering identifierar vi risker med affärspåverkan och hjälper dig att hantera dessa. Du får hjälp med proaktiva insatser när det gäller it-styrning, strategi och effektivisering. Alla våra uppdrag inom it och digitalisering skräddarsys efter dig och dina behov.

Digitalisering
I en föränderlig tid när alla pratar om digitalisering är det viktigt att utgå från ditt företags behov. Vad betyder digitalisering för dig? Alla branscher och företag berörs av digitalisering och kan för många företag vara mycket mer än att digitalisera och automatisera processer. Våra rådgivare hjälper dig med kartläggningen.

Du kan också få rådgivning inom informationssäkerhet, t ex hur man upprättar ett ledningssystem (LIS) anpassad efter dina behov. Många anlitar oss också när de ska byta affärssystem och då hjälper våra erfarna rådgivare dig med kravställning och kvalitetssäkring.

Regulatoriska krav
För ditt företags informationssäkerhet utför vi granskning av efterlevnad av regulatoriska krav, standarder och ramverk, till exempel:

  • GDPR (Den kommande dataskyddsförordningen)
  • FFFS (Finansinspektionens regelverk)
  • Solvency II (Regelverk för försäkringsbolag)
  • ISO/IEC 27000 (informationssäkerhet), COBIT 5, SOX
IT-revisor Peter Käll Kontakta Peter