Höj bolagets försäljningsvärde med noggranna förberedelser

Vårt dedikerade team fokuserar på att hjälpa dig att få högsta möjliga värde vid en bolagsförsäljning. Vi projektleder och stödjer dig i alla steg av försäljningsprocessen, så att du kan fokusera på den dagliga driften.

Vi skapar en transparent och effektiv försäljningsprocess där vi genom en tät dialog sätter oss in i dina mål och utmaningar. Vi identifierar den bästa strategin för försäljningen och våra värderingsexperter bildar tillsammans med dig en gemensam uppfattning kring bolagets värde. Vi arbetar också nära våra skattejurister och branschspecialister. Du har därmed ett expertteam med hög senior närvaro till ditt förfogande.

Vill du sälja inom en treårsperiod, ta kontakt med oss idag

När det gäller ägarledda företag hänger försäljningsbeslutet ofta samman med ett generationsskifte, eller att du som entreprenör saknar kapital och resurser för att nå nästa steg i tillväxtresan. Överlåtelsen kan ske till en industriell eller finansiell köpare. Båda kategorierna erbjuder ofta ett fortsatt engagemang och delägarskap för att affären ska leda till ett lyckat resultat för båda parter.

Inför en försäljning är det viktigt att du som entreprenör förbereder bolaget i god tid. Att skapa ordning och reda är centralt inför en lyckad överlåtelse. Det omfattar bland annat en effektiv ekonomifunktion, ett minskat beroende av enskilda affärskritiska delar – exempelvis en väldigt stor kund eller leverantör, samt att alla kundavtal finns skriftligen. Ungefär två till tre år innan den planerade överlåtelsen kan det vara lämpligt att börja ta in hjälp från oss.

Rådgivare inom M&A services Anna Murray Kontakta Anna