Höj bolagets försäljningsvärde med noggranna förberedelser

Vårt dedikerade team för M&A services fokuserar på att hjälpa dig att få högsta möjliga värde vid en bolagsförsäljning. Vi projektleder och stödjer dig i alla steg av försäljningsprocessen, så att du kan fokusera på den dagliga driften.

Med Grant Thorntons team för M&A services skapar vi en transparent och effektiv försäljningsprocess där vi genom en tät dialog sätter oss in i dina mål och utmaningar. Vi identifierar den bästa strategin för försäljningen och våra värderingsexperter bildar tillsammans med dig en gemensam uppfattning kring bolagets värde. Vi arbetar också nära våra skattejurister och branschspecialister. Du har därmed ett expertteam med hög senior närvaro till ditt förfogande.

Vill du sälja inom en treårsperiod, ta kontakt med oss idag

När det gäller ägarledda företag hänger försäljningsbeslutet ofta samman med ett generationsskifte, eller att du som entreprenör saknar kapital och resurser för att nå nästa steg i tillväxtresan. Överlåtelsen kan ske till en industriell eller finansiell köpare. Båda kategorierna erbjuder ofta ett fortsatt engagemang och delägarskap för att affären ska leda till ett lyckat resultat för båda parter.

Inför en försäljning är det viktigt att du som entreprenör förbereder bolaget i god tid. Att skapa ordning och reda är centralt inför en lyckad överlåtelse. Det omfattar bland annat en effektiv ekonomifunktion, ett minskat beroende av enskilda affärskritiska delar – exempelvis en väldigt stor kund eller leverantör, samt att alla kundavtal finns skriftligen. Ungefär två till tre år innan den planerade överlåtelsen kan det vara lämpligt att börja ta in hjälp från oss.

Din partner i försäljningsprocessen

På M&A services samarbetar vi med dig för att fullt ut förstå ditt företag och de möjligheter och risker som det står inför. Vi är din partner från start till mål, vilket även omfattar uppföljning efter att affären har slutförts. Du får förslag på eventuella värdeskapande åtgärder i bolaget, och hjälp att välja den bästa strukturen för affären.

Vi har omfattande erfarenhet av att identifiera och utvärdera potentiella köpare. Genom vårt stora internationella och lokala nätverk ökar dina möjligheter till en lyckad försäljning till rätt köpare. Det presentationsmaterial vi använder är professionellt och strukturerat för att tydligt beskriva din verksamhet, dess finansiella historik och framtida möjligheter.

Vi leder förhandlingarna med köparna från det att marknaden kontaktas till dess att transaktionen slutförs. På så sätt säkerställer vi bra försäljningsvillkor. Vår interna transaktionsstatistik visar att vi ofta överträffar våra kunders förväntningar på försäljningspriset.

Värderingar, förhandlingsstöd och finansiella modeller

Grant Thorntons specialistkunskap kring ägarledda bolag innebär att vi kan agera tydligt och proaktivt i de utmaningar och frågeställningar du kan mötas av vid en företagstransaktion. Det kan till exempel handla om komplexiteten i affären, skattefrågor gällande förvaltning av köpeskillingen, fördelar respektive nackdelar med en finansiell kontra en industriell köpare, värdeförväntan och övriga värderingsfrågor.

Utöver att inta en projektledarroll i försäljningsprocessen så utför vi värderingar, agerar förhandlingsstöd, utvecklar finansiella modeller etcetera. Vi har djup erfarenhet av förutsättningarna i olika branscher, exempelvis it, vård, teknikkonsultverksamhet och industri.

Vi anpassar naturligtvis processen till din verksamhet. Ett mindre bolag har andra behov än en stor koncern med verksamhet i många länder. Kontakta oss för att inleda diskussioner om hur en framtida försäljningsprocess skulle kunna se ut för just ditt företag.

Vi erbjuder bland annat följande inom M&A services:

  • Försäljningsmandat
  • Köpmandat
  • MBI/MBO (management buy-in/management buy-out)
  • Strategisk rådgivning
  • Förhandlingsstöd

Transaktionsrapport

Nordiska transaktionstrender 2022

Vill du ha en sammanfattande överblick av trenderna på den nordiska transaktionsmarknaden 2022? I vår rapport sammanställer vi utvecklingen på den nordiska small- och midcapmarknaden.

Case inom M&A

Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg

Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg

Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg förvärvas av VetFamily
Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg förvärvas av VetFamily
Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg förvärvas av VetFamily
Grant Thornton fick förtroendet av ägarna till Din Vet Helsingborg ("Din Vet") och projektledde försäljningen av en majoritetsandel till VetFamily. Affären tillträdes i februari 2023 och tidigare huvudägare av Din Vet kommer fortsätta arbeta inom företaget.
Om Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg
Om Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg
Om Smådjurskliniken Din Veterinär i Helsingborg
Din Vet är en oberoende veterinärklinik belägen i Helsingborg som specialiserar sig på medicinska utredningar. De är fullt utrustade med en modern operationsavdelning, röntgen, ultraljud och har även en egen laboratorieverksamhet.
Grant Thorntons syn på transaktionen
Grant Thorntons syn på transaktionen
Grant Thorntons syn på transaktionen
Veterinärmarknaden har befunnit sig i en konsolideringsfas under flera år med ett fåtal större förvärvsintensiva aktörer. Din Vet var en av de största privatägda klinikerna som fanns kvar på marknaden och tack vare ett strategiskt arbete i marknadsfasen lyckades vi identifiera flertalet ytterligare aktörer som visade sig vara intresserade av att förvärva kliniken. Detta ledde till en effektiv process och en affär som säljarna var mycket nöjda med.

BUBS Godis

BUBS Godis

BUBS Godis förvärvas av Orkla
BUBS Godis förvärvas av Orkla
BUBS Godis förvärvas av Orkla
Grant Thornton var rådgivare till ägarna av BUBS Godis ("BUBS") vid försäljningen till Orkla Confectionery & Snacks, en affär som tillträddes i februari 2023. Grundarna lämnar över stafettpinnen, men tidigare vd arbetar kvar som affärsområdeschef inom Orkla och övriga medarbetare stannar kvar med fortsatt produktion i Jönköping.
Om BUBS Godis
Om BUBS Godis
Om BUBS Godis
BUBS grundades i Jönköping 1992 av familjen Lindström och har gått från en småskalig godisproduktion till att idag producera välkänt veganskt godis i en modern fabrik med avancerad och automatiserad utrustning.
Kundens kommentar
Kundens kommentar
Kundens kommentar
"Vi hade tidigare erfarenheter av Grant Thornton som levererat på ett bra sätt. Stefan Wiklund och hans team arbetade snabbt och effektivt med en hög grad av tillgänglighet och tät dialog, vilket varit en förutsättning i den här affären." Niclas Arnelin, vd

Edvin Larssons Mekaniska

Edvin Larssons Mekaniska

Edvin Larssons Mekaniska förvärvas av Grönskär
Edvin Larssons Mekaniska förvärvas av Grönskär
Edvin Larssons Mekaniska förvärvas av Grönskär
Grant Thornton fick förtroendet från fjärde generationens ägare av Edvin Larssons Mekaniska ("ELMAB") att bistå i en försäljning av en majoritetspost till Grönskär Gruppen, en privatägd industrikoncern som brinner för svensk industris långsiktiga utveckling. Transaktionen stod klar i januari 2023 och tidigare huvudägare kommer fortsätta som vd och minoritetsägare.
Om Edvin Larssons Mekaniska
Om Edvin Larssons Mekaniska
Om Edvin Larssons Mekaniska
ELMAB grundades 1946 i Dala-Järna och är en ledande tillverkare av hydrauliska cylindrar, vilka är viktiga komponenter i bygg- och skogsmaskiner. Bolaget har de senaste åren haft en kraftig tillväxt och den nya ägarstrukturen ser stor potential i resan framåt.
Kundens kommentar
Kundens kommentar
Kundens kommentar
"Vi på ELMAB har alltid satt en ära i att vara ett familjeföretag som erbjuder våra kunder produkter av hög kvalitet och bidrar till utvecklingen i Dalarna. Vi ser oss fortsatt som ett familjeföretag, fast förankrade i bygden. Men tack vare den nya ägarstrukturen får vi helt nya möjligheter att ta ELMAB till nästa nivå." Fredrik Bertils, vd och tidigare huvudägare

Trust-IT

Trust-IT

Trust-IT  förvärvas av InfraCom
Trust-IT  förvärvas av InfraCom
Trust-IT förvärvas av InfraCom
Grant Thornton bistod ägarna till Trust-IT vid försäljningen till InfraCom Group där bolaget kommer ingå inom affärsområde Managed Services. Försäljningen färdigställdes i september 2022 och tidigare ägare kommer fortsatt vara verksamma inom bolaget.
Om Trust-IT
Om Trust-IT
Om Trust-IT
Trust-IT är ett IT-konsultbolag inriktat på konsultation inom IT-drift och molntjänster och har varit verksamma i över 25 år. Huvudkontoret ligger i Solna men bolaget är även verksamt i övriga Norden.
Kundens kommentar
Kundens kommentar
Kundens kommentar
”Det känns spännande och rätt i tiden att få vara med på en tillväxtresa tillsammans med InfraCom. Vi som bolag kompletterar varandra på ett bra sätt och kommer nu kunna erbjuda flera kompletterande tjänster som våra kunder efterfrågar samtidigt som vi stärker upp konsultverksamheten. Det slutliga beslutet till att vi valde ett samgående är att vi som bolag har samma höga krav och syn på att ge våra kunder den bästa servicen på marknaden.” Jimmy Jilg, vd och tidigare ägare

Djurbergs Järnhandel

Djurbergs Järnhandel

Djurbergs Järnhandel förvärvas av Kesko Sverige
Djurbergs Järnhandel förvärvas av Kesko Sverige
Djurbergs Järnhandel förvärvas av Kesko Sverige
Grant Thornton bistod som finansiell rådgivare vid försäljningen till Kesko, som stod klar i september 2022. Bolaget blir en del av Kesko Sveriges rikstäckande bygghandelskedja K-Bygg. VD för Djurbergs Järnhandel kommer fortsatt att leda verksamheten i Söderköping.
Om Djurbergs Järnhandel
Om Djurbergs Järnhandel
Om Djurbergs Järnhandel
Djurbergs Järnhandel bedriver verksamhet inom järnhandel i egna lokaler i Söderköping. Bolaget grundades år 1871 av familjen Djurberg, och såldes 2003 till den tidigare ägarfamiljen.
Kundens kommentar
Kundens kommentar
Kundens kommentar
"Jag ser fram emot att leda K-Bygg i Söderköping och utveckla erbjudandet till våra kunder i Östergötland tillsammans med alla duktiga kollegor. Det känns riktigt spännande att få sätta K-Bygg på kartan i Söderköping." Andreas Larsson, vd och tidigare ägare

Tandläkarna Wiklund

Tandläkarna Wiklund

Tandläkarna Wiklund förvärvas av Oral Care
Tandläkarna Wiklund förvärvas av Oral Care
Tandläkarna Wiklund förvärvas av Oral Care
Grant Thornton agerade finansiell rådgivare till ägarna av Tandläkarna Wiklund i Sundsvall och Härnösand samt Incisor Dental Lab i Sundsvall, vid verksamheternas avyttring till Oral Care i maj 2022. Tidigare ägare blir kvar och fortsätter arbeta aktivt inom verksamheten.
Om Tandläkarna Wiklund
Om Tandläkarna Wiklund
Om Tandläkarna Wiklund
Tandläkarna Wiklund utgör tandläkarverksamhet med en klinik och ett labb i Sundsvall, samt en klinik i Härnösand. Verksamheten har varit i huvudsak familjeägd sedan starten för över 20 år sedan.
Kundens kommentar
Kundens kommentar
Kundens kommentar
”Att bli en del av en större kedja ser jag som mycket positivt. Inte minst kommer det bidra med både administrativ kraft och stödfunktioner som gör att vi får mer tid till att fokusera på våra patienter och vår egen tillväxt.” Gustaf Wiklund, vd och tidigare huvudägare

Interlan

Interlan

Interlan förvärvas av Nordlo
Interlan förvärvas av Nordlo
Interlan förvärvas av Nordlo
Interlan hade redan tidigare haft kontakt med Grant Thornton i samband med ägarfrågor. När ägarna sedan blev approcherade av intressenter blev Grant Thorntons M&A-grupp involverade för att projektleda en eventuell försäljning. I april 2022 blev försäljningen klar då Nordlo stod som ny ägare
Om interlan
Om interlan
Om interlan
Interlan är ett IT-konsultbolag med fokus på kvalificerade tjänster och teknik inom IT. Företaget startades 1997 med målsättningen att arbeta med kvalificerade tjänster av hög kvalitet och 2016 gick Interlan samman med ITKontoret. Interlan riktar sig till både privat och offentlig sektor, i huvudsak inom Sverige. Företaget har sitt huvudkontor i Gävle med filialkontor i Bollnäs, Söderhamn, Örnsköldsvik och Östersund.

HNA

HNA

Bakgrund
Bakgrund
Bakgrund
HNA hade haft samma huvudägare i 20 år och gradvis expanderat sitt erbjudande och geografiska räckvidd i södra Sverige. Grant Thornton bistod som finansiella rådgivare till HNA och i maj 2022 stod det klart att Bravida tog över som nya ägare.
Om HNA
Om HNA
Om HNA
HNA bedriver verksamhet inom professionell kyl- och storköksutrustning i södra och västra Sverige med fokus på kvalitet och hög professionalism. Bolaget har kontor, serviceverkstad och lager i Höganäs, Staffanstorp och Halmstad. Bolaget erbjuder projektering, försäljning, installationer samt service och reparationer.
Citat
Citat
Citat
”Grant Thornton hjälpte oss initialt med översiktlig värdering av bolaget och sedan genom hela säljprocessen och skapade starkt intresse för HNA hos både finansiella och industriella aktörer. Tack vare professionell rådgivning kom vi i mål med en köpare som var helt rätt för oss” säger Henrik Nilsson, VD och tidigare delägare.

Marbit

Marbit

Bakgrund
Bakgrund
Bakgrund
Efter tio år under samma ägare beslutade sig Marbit för att inleda nästa tillväxtresa och att det vore bäst att göra den med en professionell partner. Grant Thornton bistod som finansiell rådgivare och i mars 2022 blev försäljningen klar och Vestum tillträdde som ny ägare.
Om Marbit
Om Marbit
Om Marbit
Marbit grundades 1986 och har etablerat sig som en ledande aktör inom utveckling, vård och förbättring av Stockholms parker, gator och torg. Företaget är specialiserat på två närbesläktade verksamhetsområden, markanläggning och utemiljö och riktar in sig till både privat och offentlig sektor. Bolaget har sitt kontor i Stockholm och är verksamt i hela Storstockholm.
Citat
Citat
Citat
”Hade vi försökt göra det här skiftet själva hade vi inte fått ett lika bra resultat och antagligen inte ens gått i mål. Hela processen har gjort att bolaget har mognat rent strukturellt. Vi har lärt oss massor på vägen och det har varit värt alla pengar och all nedlagd tid. Dessutom har vi kunnat driva verksamheten vidare som vanligt under hela försäljningsprocessen vilket varit både kostnads- och tidseffektivt” säger Hans Ahlquist, VD och tidigare delägare.

Malux

Malux

Malux förvärvas av Tången Industrikapital
Malux förvärvas av Tången Industrikapital
Malux förvärvas av Tången Industrikapital
Malux-koncernen hade haft samma ägare i över 40 år och under tiden expanderat till Finland, Baltikum och Norge. Grant Thornton bistod som finansiella rådgivare till Malux och i februari 2022 stod det klart att Göteborgsbaserade Tången Industrikapital tog över som nya ägare
Om Malux
Om Malux
Om Malux
Malux, med huvudkontor i Örnsköldsvik, har sedan starten 1972 arbetat med att skapa säkra arbetsmiljöer för kunder inom industri, kommunikation, belysning, service och eftermarknad. Bolaget är verksamt i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen, samt med kunder i Europa, Mellanöstern, Asien och Australien.
Kundens kommentar
Kundens kommentar
Kundens kommentar
”Grant Thornton levererade i enlighet med det som vi på Malux står för: pålitlighet, trovärdighet och tillgänglighet. Jag vill ge en stor eloge till hur alla som jobbat med den här affären ställt upp och alltid funnits där oavsett om det varit helg eller sena kvällar. Det är mycket tack vare dessa människor som vi har kunnat genomföra den här försäljningen på ett så bra sätt”, Jörgen Schulze, tidigare ägare.

Culina Products

Culina Products

Culina Products förvärvas av Idun
Culina Products förvärvas av Idun
Culina Products förvärvas av Idun
Grant Thornton fick förtroendet att bistå ägaren till Culina Products AB vid försäljning till Idun Industrier. Ägaren fick en bra uppfattning av Idun, som visat en stor förståelse för bolagets affärsmodell och kärnvärden, och kommer sitta kvar som delägare och i sin roll som vd.
Om Culina Products AB
Om Culina Products AB
Om Culina Products AB
Culina Products är det nya namnet på Molins Rostfria-koncernen som tillverkar och säljer rostfri inredning och övrig utrustning till både professionella och privata storkök.

Tätab Hyrservice

Tätab Hyrservice

Tätab Hyrservice förvärvas av Screen capital
Tätab Hyrservice förvärvas av Screen capital
Tätab Hyrservice förvärvas av Screen capital
Ägarna till Tätab Hyrservice-koncernen ville ta in en ny ägare och gav uppdraget till Grant Thornton att bistå som finansiell rådgivare. Den nya ägaren blev investmentbolaget Screen Capital.
Om Tätab Hyrservice AB
Om Tätab Hyrservice AB
Om Tätab Hyrservice AB
Tätab Hyrservice med dotterbolag utgör en koncern med lång erfarenhet inom uthyrning av liftar samt bygg- och entreprenadmaskiner med depåer i Stockholm, Tranås, Jönköping, Nässjö och Vetlanda.

Fiber och Elkraft i Norr

Fiber och Elkraft i Norr

Fiber och Elkraft förvärvas av Vinci Energies
Fiber och Elkraft förvärvas av Vinci Energies
Fiber och Elkraft förvärvas av Vinci Energies
Grant Thornton fick förtroendet att bistå som finansiell rådgivare till Fiber och Elkraft i Norr AB i processen att hitta en ny ägare. Efter stort intresse blev det till slut det franskaägda elinstallationsbolaget Vinci Energies Nordic som blev ny ägare.
Om Fiber och Elkraft i Norr
Om Fiber och Elkraft i Norr
Om Fiber och Elkraft i Norr
Fiber och Elkraft i Norr är ett välrenommerat fiber- och elinstallationsbolag i Kiruna med spetskompetens inom högspänning. Bolaget omsätter omkring 35 miljoner kronor och har ca 20 anställda.
Kundens kommenterar
Kundens kommenterar
Kundens kommenterar
"Grant Thornton hjälpte oss genom hela processen och lyckades skapa stort intresse för Fiber och Elkraft, både hos finansiella och industriella intressenter. Rådgivningen var professionell och var ett stort bidrag till att vi hittade rätt ägare till bolaget" säger Jörgen Pääjärvi, vd och tidigare delägare.

Brandkonsulten

Brandkonsulten

Brandkonsulten förvärvas av BST och IK Investment Partner
Brandkonsulten förvärvas av BST och IK Investment Partner
Brandkonsulten förvärvas av BST och IK Investment Partner
Ägarna till Brandkonsulten hade beslutat sig om att se över möjligheten att ta in en ny ägare för att bistå bolaget i dess nästa expansionsfas. Grant Thornton fick förtroendet att bistå som finansiell rådgivare till Brandkonsulten och efter en fullskalig försäljningsprocess blev den nya ägaren BST, vars huvudägare är IK Investment Partners.
Om Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB
Om Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB
Om Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB
Brandkonsulten är ett marknadsledande brandkonsultföretag med kontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Umeå. Bolaget utför brandskyddsprojektering, rådgivning och utbildningar inom flera sektorer och åt ofta återkommande kunder.

Elektroniksystem i Umeå

Elektroniksystem i Umeå

Elektroniksystem i Umeå förvärvas av Bemsiq och Latour
Elektroniksystem i Umeå förvärvas av Bemsiq och Latour
Elektroniksystem i Umeå förvärvas av Bemsiq och Latour
Grant Thornton fick förtroendet av ägarna till Elsys att tillhandahålla finansiell rådgivning vid försäljningen till Latour-ägda Bemsiq. Ägarna såg tidigt Bemsiq som en strategiskt bra aktör att bistå vid den fortsatta internationella tillväxtresan bolaget stod inför.
Om ElektronikSystem i Umeå AB ”Elsys”
Om ElektronikSystem i Umeå AB ”Elsys”
Om ElektronikSystem i Umeå AB ”Elsys”
Elsys är en internationellt ledande tillverkare och säljare av LoRaWAN®-sensorer till bl.a. applikationer för smarta fastigheter. Bolaget utför även produktutveckling inom elektronisk hårdvara och mjukvarudesign med fokus på trådlösa sensorer och inbyggda system.

Martinsons

Martinsons

Martinsons förvärvas av Holmen
Martinsons förvärvas av Holmen
Martinsons förvärvas av Holmen
Grant Thornton bistod som finansiell rådgivare till Martinsons när den fjärde generationens ägare började planera för nästa skifte och behövde hitta en ny ägarstruktur. Ny ägare blev skogskoncernen Holmen.
Om Martinsons
Om Martinsons
Om Martinsons
Martinsons är en av Sveriges ledande träförädlingsindustrier med en omsättning omkring 2 miljarder kronor och knappt 500 anställda. Verksamheten består av sågade trävaror samt produktion av limträ och KL-trä.
Kundens kommentar
Kundens kommentar
Kundens kommentar
"Med Holmen har vi nu en stabil och långsiktig ägare med stora resurser. Det var helt avgörande för oss att vi kunde få den här hjälpen" säger Lars Martinson, koncernchef och tidigare ägare i fjärde generationen.

Climat80

Climat80

Sveriges största privatägda VVS-företag blir finskt
Sveriges största privatägda VVS-företag blir finskt
Sveriges största privatägda VVS-företag blir finskt
Grant Thornton fick förfrågan att stötta Mats Mårtensson, ägare till Climat80-Gruppen, vid överlåtelsen till finska Are. Carl-Fredriks, rådgivare på Grant Thornton, relation med Mats och Climat80 inleddes redan 2015 i samband med förvärvet av El fastighetsservice Syd AB vilket blev Climat80:s insteg i elinstallationssektorn. Affären med Are slutfördes i januari, 2020. Climat80 var vid tillfället Sveriges störta privatägda VVS-företag.
Om Climat80
Om Climat80
Om Climat80
Climat80, med anor från 1980-talets första hälft, är en grupp om nio företag inom fastighetstjänster: Climat80 AB, Klimatkyl i Malmö AB, AB Stjernfeldts VVS, Lund Värme & Sanitets AB, Clifa Service AB, Climat80 Entreprenad AB, Sanpro AB, El fastighetsservice Syd AB och KAWI Solutions AB. Gruppen har 400 anställda och omsätter tillsammans ca 700 miljoner kronor. Climat80 Gruppen har lång erfarenhet av energieffektiva installationer, teknisk service och fastighetsförvaltning och är en trygg och långsiktig fastighetspartner under hela fastighetens livslängd.
Om Are
Om Are
Om Are
Are, som är en del av Conficap Group, är ett finskt familjeföretag med mer än 100 års erfarenhet av tekniska byggnadstjänster. De tillhandahåller lösningar och tjänster för fastigheters fullständiga livscykel, från den initiala byggfasen och underhåll till modernisering och renovering. Are är verksamma i tre länder och har totalt 3 200 anställda i Finland, Sverige och Sankt Petersburg-regionen i Ryssland. Hela koncernen omsätter cirka 450 miljoner euro (pro forma) före Climat80 Gruppen förvärvet.

StruSoft

StruSoft

Ännu en lyckad affär inom SaaS för Grant Thornton
Ännu en lyckad affär inom SaaS för Grant Thornton
Ännu en lyckad affär inom SaaS för Grant Thornton
Grant Thorntons M&A-avdelning i Malmö supporterade ägarna till Strusoft AB i samband med överlåtelsen till norska Vind Group. Överlåtelsen skedde i juli, 2019.
Om Strusoft
Om Strusoft
Om Strusoft
Strusoft, med rötterna i Skanska, är ett 35-årigt Malmöbaserat SaaS-bolag (Software as a Service) med programvaror inriktat mot design, konstruktion, strukturanalys, beräkningar, produktion, logistik samt effektiv hantering av byggprojekt. Man har även programvaror för beräkning samt optimering av energiförbrukning i byggnader samt fil-/projekthantering och IFC-visning för byggindustrin (BIM).
Om Vind
Om Vind
Om Vind
Vind är ett norskt privatägt industriföretag med intressen i privata och offentliga företag i hela Europa, däribland ett eget fastighetsbestånd och stort fokus på mjukvara. Vind är mycket långsiktigt orienterad och föredrar att äga företag med hållbara tillväxtutsikter. Företaget kan vara både majoritetsägare och minoritetspartner när de investerar i privata företag, vanligtvis försöker bli ett nytt permanent hem när företagare ser ett behov av ägarförändring.

Chevalier

Chevalier

Chevalier blir del av Open Air Group (OAG) och Mellby Gård blir delägare i OAG
Chevalier blir del av Open Air Group (OAG) och Mellby Gård blir delägare i OAG
Chevalier blir del av Open Air Group (OAG) och Mellby Gård blir delägare i OAG
Grant Thornton fick förtroendet av Mellby Gård i en överlåtelse och ett förvärv. Denna gång var det Chevalier som avyttrades till Open Air (OAG) samtidigt som Mellby Gård förvärvade en del av densamma. Grant Thornton supporterade med både analys och rådgivning vid försäljningen av Chevalier såväl som vid förvärvet av andelarna i Open Air Group. Överlåtelsen och förvärvet skedde i maj, 2019.
Om Chevalier
Om Chevalier
Om Chevalier
Chevalier utvecklar, designar och marknadsför kläder och tillbehör för jakt och fritid under eget varumärke. Bolaget grundades 1950 och har i dag försäljning på ett 30-tal marknader med Sverige, norra och östra Europa som huvudmarknader.
Om Open Air Group
Om Open Air Group
Om Open Air Group
Open Air Group, med Nalka och Mellby Gård som ägare, bildades 2016 med målsättningen att bli nordisk marknadsledare inom utveckling och försäljning av produkter för jakt, hund och friluftsliv. Företagsgruppen står idag bakom varumärken som Tracker, Alaska 1795 och Burrel, Chevalier samt Widforss.se och finska Retkitukku.fi.

BRAVIDA Gävle El- & Säkerhet

BRAVIDA Gävle El- & Säkerhet

El-Teknik i Gävle AB förvärvades av börsnoterade Bravida
El-Teknik i Gävle AB förvärvades av börsnoterade Bravida
El-Teknik i Gävle AB förvärvades av börsnoterade Bravida
El-Teknik i Gävle var ett av Gävles största privatägda elinstallationsbolag med ett brett tjänsteutbud och en gedigen kompetens. Grant Thornton anlitades som rådgivare till ägarna och har bistått ägarna genom hela transaktionsprocessen. Den nya ägaren, Bravida, tillträdde bolaget 3 juni 2019
Kundens kommentar
Kundens kommentar
Kundens kommentar
Bolagets grundare och huvudägare säger om Grant Thorntons insats: ”Grant Thornton stöttade med vägledning genom processen och hjälpte till med värderingen av bolaget samt pedagogisk förklaring av köpeskillingsmekanismen. De bidrog med värdefull rådgivning vilket skapade trygghet hos oss ägare.”

Kvalitetsfisk AB

Kvalitetsfisk AB

Om Kvalitetsfisk AB
Om Kvalitetsfisk AB
Om Kvalitetsfisk AB
Kvalitetsfisk är ett svenskt företag som importerar, förädlar och levererar fisk och skaldjur från hela världen.
Bakgrund
Bakgrund
Bakgrund
Grant Thornton fick förfrågan om att projektleda hela försäljningsprocessen tack vare god branschexpertis och transaktionserfarenhet, vilket möjliggjorde en effektiv avyttring med stort värdeskapande för både köpare och säljare.
Förvärvet
Förvärvet
Förvärvet
Kvalitetsfisk blev förvärvade av riskkapitalbolaget Valedo Partners i februari 2018.

Inlook Group OY

Inlook Group OY

Plattformsinvestering i Sverige
Plattformsinvestering i Sverige
Plattformsinvestering i Sverige
Inlook är en av Finlands största aktörer inom interiörbranschen och ledande inom interiördesign med fokus på högkvalitativa funktionslösningar.
Bakgrund
Bakgrund
Bakgrund
Grant Thornton fick förfrågan från Inlook att hitta ett förvärv på den svenska marknaden och projektledde hela processen från att hitta och kontakta potentiella targets, till att göra finansiell modellering och analys samt agera rådgivare i SPA-förhandlingen.
Förvärvet
Förvärvet
Förvärvet
Inlook Group förvärvade med hjälp av Grant Thornton den svenska företagsgruppen Montako AB där Montagegruppen utgör den huvudsakliga verksamheten. Affären stängdes i januari 2019.

Svafab

Svafab

Om Svafab
Om Svafab
Om Svafab
Svafab är sedan 1973 auktoriserade återförsäljare för Swagelok Company och erbjuder distribution av lösningar inom flödessystem till den svenska industrimarknaden.
Bakgrund
Bakgrund
Bakgrund
Grant Thornton fick förfrågan att planera och koordinera Svafabs förvärvsprocess av Stavanger Valve & Fitting AS –en motsvarande återförsäljare av Swagelok Company’s produkter på den norska marknaden.
Förvärvet
Förvärvet
Förvärvet
I och med förvärvet fick Svefab större synergier på den nordiska marknaden där ett naturligt samarbete över gränserna ger en starkare position. Affären stängdes i januari 2019.

SJR

SJR

Om SJR
Om SJR
Om SJR
SJR är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med företag i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Sedan 2007 är Bolaget noterat på NASDAQ OMX First North i Stockholm.
Bakgrund
Bakgrund
Bakgrund
Bolaget är specialiserade inom rekrytering, konsultlösningar samt rådgivning och utveckling. Grant Thornton blev kontaktade av SJR för att stödja dem i förvärvsprocessen av Women Executive Search (Wes).
Förvärvet
Förvärvet
Förvärvet
Genom förvärvet av Wes stärker SJR sin profil inom jämställdhet och mångfald.

DT Recycling AB

DT Recycling AB

Om DT Recycling AB
Om DT Recycling AB
Om DT Recycling AB
DT Recycling är ett Svenskt företag som hanterar förorenade avfall från bygg- och saneringsprojekt. Företaget driver två avfallsanläggningar i Skåne och har totalt 12 anställda.
Bakgrund
Bakgrund
Bakgrund
Då ägarna bestämt sig för att inleda en försäljningsprocess valde man att utse Grant Thornton till finansiell och skattemässig rådgivare tack vare Grant Thorntons starka referenser inom området samt goda kännedom kring köparklimatet.
Förvärvet
Förvärvet
Förvärvet
DT Recycling förvärvades under november 2017 av Sortera Group som i sin tur ägs av riskkapitalbolaget Summa Equity. I och med förvärvet förstärkte Sortera sin geografiska täckning i Sverige.

Knightec AB

Knightec AB

Om Knightec AB
Om Knightec AB
Om Knightec AB
Knightec är ett entreprenörsdrivet teknikkonsultföretag som grundades 2003 och har vuxit till att omfatta tre affärsområden. De har verksamhet på nio orter i Sverige, från Umeå i norr till Lund i söder, med över 500 medarbetare.
Bakgrund
Bakgrund
Bakgrund
Då ägarna bestämt sig för att inleda en försäljningsprocess kontaktades ett flertal oberoende rådgivare. Grant Thorntons tidigare transaktionserfarenhet inom branschen och internationella nätverk bidrog till att ägarna valde Grant Thornton som sin finansiella rådgivare.
Förvärvet
Förvärvet
Förvärvet
I maj 2017 köptes Knightec av private equity-bolaget Adelis. Ägarna kvarstod som väsentliga aktieägare i Knightec efter transaktionen.