Höj bolagets försäljningsvärde med noggranna förberedelser

Vårt dedikerade team för M&A services fokuserar på att hjälpa dig att få högsta möjliga värde vid en bolagsförsäljning. Vi projektleder och stödjer dig i alla steg av försäljningsprocessen, så att du kan fokusera på den dagliga driften.

Med Grant Thorntons team för M&A services skapar vi en transparent och effektiv försäljningsprocess där vi genom en tät dialog sätter oss in i dina mål och utmaningar. Vi identifierar den bästa strategin för försäljningen och våra värderingsexperter bildar tillsammans med dig en gemensam uppfattning kring bolagets värde. Vi arbetar också nära våra skattejurister och branschspecialister. Du har därmed ett expertteam med hög senior närvaro till ditt förfogande.

Vill du sälja inom en treårsperiod, ta kontakt med oss idag

När det gäller ägarledda företag hänger försäljningsbeslutet ofta samman med ett generationsskifte, eller att du som entreprenör saknar kapital och resurser för att nå nästa steg i tillväxtresan. Överlåtelsen kan ske till en industriell eller finansiell köpare. Båda kategorierna erbjuder ofta ett fortsatt engagemang och delägarskap för att affären ska leda till ett lyckat resultat för båda parter.

Inför en försäljning är det viktigt att du som entreprenör förbereder bolaget i god tid. Att skapa ordning och reda är centralt inför en lyckad överlåtelse. Det omfattar bland annat en effektiv ekonomifunktion, ett minskat beroende av enskilda affärskritiska delar – exempelvis en väldigt stor kund eller leverantör, samt att alla kundavtal finns skriftligen. Ungefär två till tre år innan den planerade överlåtelsen kan det vara lämpligt att börja ta in hjälp från oss.

Din partner i försäljningsprocessen

På M&A services samarbetar vi med dig för att fullt ut förstå ditt företag och de möjligheter och risker som det står inför. Vi är din partner från start till mål, vilket även omfattar uppföljning efter att affären har slutförts. Du får förslag på eventuella värdeskapande åtgärder i bolaget, och hjälp att välja den bästa strukturen för affären.

Vi har omfattande erfarenhet av att identifiera och utvärdera potentiella köpare. Genom vårt stora internationella och lokala nätverk ökar dina möjligheter till en lyckad försäljning till rätt köpare. Det presentationsmaterial vi använder är professionellt och strukturerat för att tydligt beskriva din verksamhet, dess finansiella historik och framtida möjligheter.

Vi leder förhandlingarna med köparna från det att marknaden kontaktas till dess att transaktionen slutförs. På så sätt säkerställer vi bra försäljningsvillkor. Vår interna transaktionsstatistik visar att vi ofta överträffar våra kunders förväntningar på försäljningspriset.

Värderingar, förhandlingsstöd och finansiella modeller

Grant Thorntons specialistkunskap kring ägarledda bolag innebär att vi kan agera tydligt och proaktivt i de utmaningar och frågeställningar du kan mötas av vid en företagstransaktion. Det kan till exempel handla om komplexiteten i affären, skattefrågor gällande förvaltning av köpeskillingen, fördelar respektive nackdelar med en finansiell kontra en industriell köpare, värdeförväntan och övriga värderingsfrågor.

Utöver att inta en projektledarroll i försäljningsprocessen så utför vi värderingar, agerar förhandlingsstöd, utvecklar finansiella modeller etcetera. Vi har djup erfarenhet av förutsättningarna i olika branscher, exempelvis it, vård, teknikkonsultverksamhet och industri.

Vi anpassar naturligtvis processen till din verksamhet. Ett mindre bolag har andra behov än en stor koncern med verksamhet i många länder. Kontakta oss för att inleda diskussioner om hur en framtida försäljningsprocess skulle kunna se ut för just ditt företag.

Vi erbjuder bland annat följande inom M&A services:

  • Försäljningsmandat
  • Köpmandat
  • MBI/MBO (management buy-in/management buy-out)
  • Strategisk rådgivning
  • Förhandlingsstöd
Rådgivare inom M&A services Anna Murray Kontakta Anna