Uppnå högsta möjliga värde med bra villkor och en effektiv försäljningsprocess.

Vårt dedikerade team fokuserar på att hjälpa dig att få högsta möjliga värde vid en bolagsförsäljning. Vi projektleder och supporterar dig i alla steg av försäljningsprocessen, så att du kan fokusera på den dagliga driften.

Vi skapar värde i försäljningsprocessen genom vår förståelse för dina mål och utmaningar med en ägarförändring och vi identifierar och anpassar den bästa försäljningsstrategin för dig. Tillsammans med våra värderingsexperter skapar vi en gemensam värdeuppfattning av bolaget innan marknaden kontaktas. För att hitta rätt försäljningsstruktur och positionering av förvärvsmöjligheten, arbetar vi alltid nära våra skattejurister och branschspecialister.

Vi har stor erfarenhet av identifiering och utvärdering av potentiella köpare, där vi har ett stort internationellt och lokalt nätverk som ökar dina möjligheter till en lyckad försäljning till rätt köpare. Det presentationsmaterial vi använder är professionellt och strukturerat för att tydligt beskriva din verksamhet, finansiella historik och framtida möjligheter. Vi leder förhandlingarna med köparna från det att marknaden kontaktas till det att transaktionen slutförs. På så sätt säkerställer vi att bra villkor uppnås.

Även om en ägarförändring inte är planerad i närtid är det viktigt att du som entreprenör förbereder bolaget för en eventuell försäljning i god tid. Därför hjälper vi dig även att förbereda bolaget upptill tre år innan försäljningstillfället.

Rådgivare inom M&A services Anna Murray Kontakta Anna