M&A services

Höj bolagets försäljningsvärde med noggranna förberedelser

Vårt dedikerade team för M&A services fokuserar på att hjälpa dig att få högsta möjliga värde vid en bolagsförsäljning. Vi projektleder och stödjer dig i alla steg av försäljningsprocessen, så att du kan fokusera på den dagliga driften.

Med Grant Thorntons team för M&A services skapar vi en transparent och effektiv försäljningsprocess där vi genom en tät dialog sätter oss in i dina mål och utmaningar. Vi identifierar den bästa strategin för försäljningen och våra värderingsexperter bildar tillsammans med dig en gemensam uppfattning kring bolagets värde. Vi arbetar också nära våra skattejurister och branschspecialister. Du har därmed ett expertteam med hög senior närvaro till ditt förfogande.

Vill du sälja inom en treårsperiod, ta kontakt med oss idag

När det gäller ägarledda företag hänger försäljningsbeslutet ofta samman med ett generationsskifte, eller att du som entreprenör saknar kapital och resurser för att nå nästa steg i tillväxtresan. Överlåtelsen kan ske till en industriell eller finansiell köpare. Båda kategorierna erbjuder ofta ett fortsatt engagemang och delägarskap för att affären ska leda till ett lyckat resultat för båda parter.

Inför en försäljning är det viktigt att du som entreprenör förbereder bolaget i god tid. Att skapa ordning och reda är centralt inför en lyckad överlåtelse. Det omfattar bland annat en effektiv ekonomifunktion, ett minskat beroende av enskilda affärskritiska delar – exempelvis en väldigt stor kund eller leverantör, samt att alla kundavtal finns skriftligen. Ungefär två till tre år innan den planerade överlåtelsen kan det vara lämpligt att börja ta in hjälp från oss.

Din partner i försäljningsprocessen

På M&A services samarbetar vi med dig för att fullt ut förstå ditt företag och de möjligheter och risker som det står inför. Vi är din partner från start till mål, vilket även omfattar uppföljning efter att affären har slutförts. Du får förslag på eventuella värdeskapande åtgärder i bolaget, och hjälp att välja den bästa strukturen för affären.

Vi har omfattande erfarenhet av att identifiera och utvärdera potentiella köpare. Genom vårt stora internationella och lokala nätverk ökar dina möjligheter till en lyckad försäljning till rätt köpare. Det presentationsmaterial vi använder är professionellt och strukturerat för att tydligt beskriva din verksamhet, dess finansiella historik och framtida möjligheter.

Vi leder förhandlingarna med köparna från det att marknaden kontaktas till dess att transaktionen slutförs. På så sätt säkerställer vi bra försäljningsvillkor. Vår interna transaktionsstatistik visar att vi ofta överträffar våra kunders förväntningar på försäljningspriset.

Värderingar, förhandlingsstöd och finansiella modeller

Grant Thorntons specialistkunskap kring ägarledda bolag innebär att vi kan agera tydligt och proaktivt i de utmaningar och frågeställningar du kan mötas av vid en företagstransaktion. Det kan till exempel handla om komplexiteten i affären, skattefrågor gällande förvaltning av köpeskillingen, fördelar respektive nackdelar med en finansiell kontra en industriell köpare, värdeförväntan och övriga värderingsfrågor.

Utöver att inta en projektledarroll i försäljningsprocessen så utför vi värderingar, agerar förhandlingsstöd, utvecklar finansiella modeller etcetera. Vi har djup erfarenhet av förutsättningarna i olika branscher, exempelvis it, vård, teknikkonsultverksamhet och industri.

Vi anpassar naturligtvis processen till din verksamhet. Ett mindre bolag har andra behov än en stor koncern med verksamhet i många länder. Kontakta oss för att inleda diskussioner om hur en framtida försäljningsprocess skulle kunna se ut för just ditt företag.

Vi erbjuder bland annat följande inom M&A services:

  • Försäljningsmandat
  • Köpmandat
  • MBI/MBO (management buy-in/management buy-out)
  • Strategisk rådgivning
  • Förhandlingsstöd

Case inom M&A

Chevalier

Chevalier

Chevalier blir del av Open Air Group (OAG) och Mellby Gård blir delägare i OAG
Chevalier blir del av Open Air Group (OAG) och Mellby Gård blir delägare i OAG
Chevalier blir del av Open Air Group (OAG) och Mellby Gård blir delägare i OAG
Grant Thornton fick förtroendet av Mellby Gård i en överlåtelse och ett förvärv. Denna gång var det Chevalier som avyttrades till Open Air (OAG) samtidigt som Mellby Gård förvärvade en del av densamma. Grant Thornton supporterade med både analys och rådgivning vid försäljningen av Chevalier såväl som vid förvärvet av andelarna i Open Air Group. Överlåtelsen och förvärvet skedde i maj, 2019.
Om Chevalier
Om Chevalier
Om Chevalier
Chevalier utvecklar, designar och marknadsför kläder och tillbehör för jakt och fritid under eget varumärke. Bolaget grundades 1950 och har i dag försäljning på ett 30-tal marknader med Sverige, norra och östra Europa som huvudmarknader.
Om Open Air Group
Om Open Air Group
Om Open Air Group
Open Air Group, med Nalka och Mellby Gård som ägare, bildades 2016 med målsättningen att bli nordisk marknadsledare inom utveckling och försäljning av produkter för jakt, hund och friluftsliv. Företagsgruppen står idag bakom varumärken som Tracker, Alaska 1795 och Burrel, Chevalier samt Widforss.se och finska Retkitukku.fi.

Climat80

Climat80

Sveriges största privatägda VVS-företag blir finskt
Sveriges största privatägda VVS-företag blir finskt
Sveriges största privatägda VVS-företag blir finskt
Grant Thornton fick förfrågan att stötta Mats Mårtensson, ägare till Climat80-Gruppen, vid överlåtelsen till finska Are. Carl-Fredriks, rådgivare på Grant Thornton, relation med Mats och Climat80 inleddes redan 2015 i samband med förvärvet av El fastighetsservice Syd AB vilket blev Climat80:s insteg i elinstallationssektorn. Affären med Are slutfördes i januari, 2020. Climat80 var vid tillfället Sveriges störta privatägda VVS-företag.
Om Climat80
Om Climat80
Om Climat80
Climat80, med anor från 1980-talets första hälft, är en grupp om nio företag inom fastighetstjänster: Climat80 AB, Klimatkyl i Malmö AB, AB Stjernfeldts VVS, Lund Värme & Sanitets AB, Clifa Service AB, Climat80 Entreprenad AB, Sanpro AB, El fastighetsservice Syd AB och KAWI Solutions AB. Gruppen har 400 anställda och omsätter tillsammans ca 700 miljoner kronor. Climat80 Gruppen har lång erfarenhet av energieffektiva installationer, teknisk service och fastighetsförvaltning och är en trygg och långsiktig fastighetspartner under hela fastighetens livslängd.
Om Are
Om Are
Om Are
Are, som är en del av Conficap Group, är ett finskt familjeföretag med mer än 100 års erfarenhet av tekniska byggnadstjänster. De tillhandahåller lösningar och tjänster för fastigheters fullständiga livscykel, från den initiala byggfasen och underhåll till modernisering och renovering. Are är verksamma i tre länder och har totalt 3 200 anställda i Finland, Sverige och Sankt Petersburg-regionen i Ryssland. Hela koncernen omsätter cirka 450 miljoner euro (pro forma) före Climat80 Gruppen förvärvet.

BRAVIDA Gävle El- & Säkerhet

BRAVIDA Gävle El- & Säkerhet

El-Teknik i Gävle AB förvärvades av börsnoterade Bravida
El-Teknik i Gävle AB förvärvades av börsnoterade Bravida
El-Teknik i Gävle AB förvärvades av börsnoterade Bravida
El-Teknik i Gävle var ett av Gävles största privatägda elinstallationsbolag med ett brett tjänsteutbud och en gedigen kompetens. Grant Thornton anlitades som rådgivare till ägarna och har bistått ägarna genom hela transaktionsprocessen. Den nya ägaren, Bravida, tillträdde bolaget 3 juni 2019
Kundens kommentar
Kundens kommentar
Kundens kommentar
Bolagets grundare och huvudägare säger om Grant Thorntons insats: ”Grant Thornton stöttade med vägledning genom processen och hjälpte till med värderingen av bolaget samt pedagogisk förklaring av köpeskillingsmekanismen. De bidrog med värdefull rådgivning vilket skapade trygghet hos oss ägare.”

StruSoft

StruSoft

Ännu en lyckad affär inom SaaS för Grant Thornton
Ännu en lyckad affär inom SaaS för Grant Thornton
Ännu en lyckad affär inom SaaS för Grant Thornton
Grant Thorntons M&A-avdelning i Malmö supporterade ägarna till Strusoft AB i samband med överlåtelsen till norska Vind Group. Överlåtelsen skedde i juli, 2019.
Om Strusoft
Om Strusoft
Om Strusoft
Strusoft, med rötterna i Skanska, är ett 35-årigt Malmöbaserat SaaS-bolag (Software as a Service) med programvaror inriktat mot design, konstruktion, strukturanalys, beräkningar, produktion, logistik samt effektiv hantering av byggprojekt. Man har även programvaror för beräkning samt optimering av energiförbrukning i byggnader samt fil-/projekthantering och IFC-visning för byggindustrin (BIM).
Om Vind
Om Vind
Om Vind
Vind är ett norskt privatägt industriföretag med intressen i privata och offentliga företag i hela Europa, däribland ett eget fastighetsbestånd och stort fokus på mjukvara. Vind är mycket långsiktigt orienterad och föredrar att äga företag med hållbara tillväxtutsikter. Företaget kan vara både majoritetsägare och minoritetspartner när de investerar i privata företag, vanligtvis försöker bli ett nytt permanent hem när företagare ser ett behov av ägarförändring.

Inlook Group OY

Inlook Group OY

Plattformsinvestering i Sverige
Plattformsinvestering i Sverige
Plattformsinvestering i Sverige
Inlook är en av Finlands största aktörer inom interiörbranschen och ledande inom interiördesign med fokus på högkvalitativa funktionslösningar.
Bakgrund
Bakgrund
Bakgrund
Grant Thornton fick förfrågan från Inlook att hitta ett förvärv på den svenska marknaden och projektledde hela processen från att hitta och kontakta potentiella targets, till att göra finansiell modellering och analys samt agera rådgivare i SPA-förhandlingen.
Förvärvet
Förvärvet
Förvärvet
Inlook Group förvärvade med hjälp av Grant Thornton den svenska företagsgruppen Montako AB där Montagegruppen utgör den huvudsakliga verksamheten. Affären stängdes i januari 2019.

Svafab

Svafab

Om Svafab
Om Svafab
Om Svafab
Svafab är sedan 1973 auktoriserade återförsäljare för Swagelok Company och erbjuder distribution av lösningar inom flödessystem till den svenska industrimarknaden.
Bakgrund
Bakgrund
Bakgrund
Grant Thornton fick förfrågan att planera och koordinera Svafabs förvärvsprocess av Stavanger Valve & Fitting AS –en motsvarande återförsäljare av Swagelok Company’s produkter på den norska marknaden.
Förvärvet
Förvärvet
Förvärvet
I och med förvärvet fick Svefab större synergier på den nordiska marknaden där ett naturligt samarbete över gränserna ger en starkare position. Affären stängdes i januari 2019.

SJR

SJR

Om SJR
Om SJR
Om SJR
SJR är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag med företag i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Sedan 2007 är Bolaget noterat på NASDAQ OMX First North i Stockholm.
Bakgrund
Bakgrund
Bakgrund
Bolaget är specialiserade inom rekrytering, konsultlösningar samt rådgivning och utveckling. Grant Thornton blev kontaktade av SJR för att stödja dem i förvärvsprocessen av Women Executive Search (Wes).
Förvärvet
Förvärvet
Förvärvet
Genom förvärvet av Wes stärker SJR sin profil inom jämställdhet och mångfald.

Kvalitetsfisk AB

Kvalitetsfisk AB

Om Kvalitetsfisk AB
Om Kvalitetsfisk AB
Om Kvalitetsfisk AB
Kvalitetsfisk är ett svenskt företag som importerar, förädlar och levererar fisk och skaldjur från hela världen.
Bakgrund
Bakgrund
Bakgrund
Grant Thornton fick förfrågan om att projektleda hela försäljningsprocessen tack vare god branschexpertis och transaktionserfarenhet, vilket möjliggjorde en effektiv avyttring med stort värdeskapande för både köpare och säljare.
Förvärvet
Förvärvet
Förvärvet
Kvalitetsfisk blev förvärvade av riskkapitalbolaget Valedo Partners i februari 2018.

DT Recycling AB

DT Recycling AB

Om DT Recycling AB
Om DT Recycling AB
Om DT Recycling AB
DT Recycling är ett Svenskt företag som hanterar förorenade avfall från bygg- och saneringsprojekt. Företaget driver två avfallsanläggningar i Skåne och har totalt 12 anställda.
Bakgrund
Bakgrund
Bakgrund
Då ägarna bestämt sig för att inleda en försäljningsprocess valde man att utse Grant Thornton till finansiell och skattemässig rådgivare tack vare Grant Thorntons starka referenser inom området samt goda kännedom kring köparklimatet.
Förvärvet
Förvärvet
Förvärvet
DT Recycling förvärvades under november 2017 av Sortera Group som i sin tur ägs av riskkapitalbolaget Summa Equity. I och med förvärvet förstärkte Sortera sin geografiska täckning i Sverige.

Knightec AB

Knightec AB

Om Knightec AB
Om Knightec AB
Om Knightec AB
Knightec är ett entreprenörsdrivet teknikkonsultföretag som grundades 2003 och har vuxit till att omfatta tre affärsområden. De har verksamhet på nio orter i Sverige, från Umeå i norr till Lund i söder, med över 500 medarbetare.
Bakgrund
Bakgrund
Bakgrund
Då ägarna bestämt sig för att inleda en försäljningsprocess kontaktades ett flertal oberoende rådgivare. Grant Thorntons tidigare transaktionserfarenhet inom branschen och internationella nätverk bidrog till att ägarna valde Grant Thornton som sin finansiella rådgivare.
Förvärvet
Förvärvet
Förvärvet
I maj 2017 köptes Knightec av private equity-bolaget Adelis. Ägarna kvarstod som väsentliga aktieägare i Knightec efter transaktionen.