Grunden för alla framgångsrika företag

I takt med att omvärlden förändras och blir alltmer global, ställs nya krav på dig som företagare. Att identifiera ägarnas vilja och gemensamma mål skapar en struktur för ett framgångsrikt företagande.

Som ägare har du ett antal utmaningar att hantera för att ditt företag ska få rätt förutsättningar att växa och utvecklas. Vilka dessa utmaningar är beror på var i livscykeln ditt företag befinner sig.

Vi kan bidra med att skapa en röd tråd i ägarstyrning och en struktur för ett framgångsrikt företagande. Det hjälper dig som ägare att hålla isär dina olika roller och ger dig förutsättningar för att kunna sortera ägarfrågor, styrelsefrågor samt operativa frågor. Ett aktivt ägarskap ökar bolagets värde!

Bygg värde i verksamheten
Vi hjälper växande företag att fortsätta bolagets tillväxtresa genom att skapa långsiktigt aktieägarvärde. Det kan handla om att skapa ordning och reda i verksamheten och att vidta åtgärder för att minska affärsrisken. Ordning och reda möjliggör i sin tur en effektiv uppföljning av verksamheten. Vid t.ex. en ägarförändring ger ordning och reda förtroende hos investerare, vilket normalt påverkar värdet av bolaget positivt. Även anvarsfullhet inom etik, miljö är nödvändigt för att uppnå stabil lönsamhet och långsiktigt aktieägarvärde. Grant Thorntons revisorer och rådgivare hjälper dig att påbörja och genomföra det värdeskapande arbetet för aktivt ägarskap.

Owner's room
Är du osäker på vad du egentligen vill i din roll som företagsägare? Med Grant Thorntons tjänst Owner's Room kan du få hjälp att se klarare och ge bättre förutsättningar för styrningen av ditt företag.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan stötta ditt företag i arbetet kring aktivt ägarskap.

Maria Svantesson
Rådgivare inom aktivt ägarskap
Maria Svantesson