hero banner
Maths Anväg
Eskilstuna
Affärsrådgivare

Maths Anväg

Maths Anväg fokuserar varje dag på att tillsammans med entreprenörer i privata bolag utveckla en tydlig företagsstyrning med särskilt fokus på ägarstyrning, styrelsearbete och verksamhetsuppföljning. Maths arbetar med rådgivning i projekt för att utarbeta ett tydligt ägardirektiv, ett aktivt styrelsearbete och relevanta mätetal för verksamheten. Arbetet omfattar ofta att etablera en tydlig och användbar affärs- eller verksamhetsplan som är kopplad till styrelsens strategiska mål.

Tillfredsställelsen att få en tydlig koppling mellan ägarviljan och det som sker i verksamheten är alltid stor och inspirerar till att hela tiden förbättra processer och information, genom att bland annat följa upp och rapportera väsentliga aspekter för företagets utveckling och färdriktning.

Många gånger handlar det om ökad insikt, varför Maths även arbetar med att utbilda i ämnen som ägarstyrning, styrelsearbete och uppföljning. Det kan till exempel vara en befintlig styrelse eller ledningsgrupp som behöver lyfta och arbeta med rätt saker.

Maths har en lång erfarenhet av utvecklings- och styrningsfrågor från tillverkningsindustrin genom sitt arbete som CFO, kvalitetsansvarig och styrelseledamot. Maths har även arbetat en hel del med olika konsultorganisationer.

Kontakta gärna Maths för eventuella frågor du har om ägarstyrning, styrelsearbete och relevant uppföljning av din verksamhet.

Maths Anväg
Affärsrådgivare
Maths Anväg
Möt våra experter