Grant Thornton har härmed nöjet att för femte året i rad presentera transaktionsrapporten, vilken i år fokuserar på den svenska transaktionsmarknaden 2022 i small- och midcapsegmentet.

Transaktionsrapporten

Efter ett extraordinärt 2021 har antalet transaktioner minskat något till följd av rådande omvärldsfaktorer, men ligger fortsatt klart över prepandemiska nivåer. I Sverige minskade antalet transaktioner med åtta procent jämfört mot 2021 och på nordisk nivå var motsvarande siffra en minskning om fyra procent. 

Syftet med denna rapport är att ge en sammanfattande bild av trenderna på den svenska transaktionsmarknaden avseende små- och medelstora bolag. Analyser utgår från antalet transaktioner, köparnas geografiska härkomst, sektorer och omvärldsfaktorer. Rapporten publiceras årsvis.