Tips och råd

CFO – så skapar du en hållbar ekonomifunktion

Monika Lindberg
Med:
insight featured image
Digitaliseringen medför många förändringar. Så även för den som är CFO. Denne har i dag helt andra förväntningar på sig än för några år sedan. För att du som CFO ska kunna stödja verksamheten fullt ut krävs idag en effektiv och modern ekonomifunktion. Grant Thorntons affärsrådgivare Monika Lindberg berättar hur du leder en lyckad och hållbar förändringsresa och ger sina bästa tips.

Företagens ekonomichefer har traditionellt ansetts vara kostnadsfokuserade och bakåtblickande. Men i takt med digitaliseringens framfart kan de traditionella arbetsuppgifterna med bokslut och resultat nu enkelt utföras automatiserat. Därmed har även förväntningarna på att CFO:n ska stödja kärnverksamheten med rätt beslutsunderlag ökat.

Rådgivare med siktet inställt på framtiden

- CFO:n är i dag alltmer en strategisk och framtidsfokuserad beslutsfattare som är med och fattar beslut i frågor som rör allt från organisationsförändringar till avtalshanteringar med ansvar för både budget, personal och - ofta även - organisationens digitaliseringsarbete. I takt med att hållbarhetsfrågor kommer allt högre upp på företagens agenda ökar även förväntningarna på CFO:ns ansvar inom hållbarhetsområdet. För att ge en komplett bild av ett företag och dess värde behöver hållbara, sociala och miljömässiga faktorer vägas in tillsammans med det finansiella, säger Monika Lindberg.

För att inte drunkna i arbetsuppgifter har allt fler CFO:er insett att de behöver bygga en modern ekonomiavdelning med kostnadseffektiva digitala lösningar som möjliggör framtida prognoser, stödjer verksamheten och gör det lättare att anpassa sig till omvärldens förändringar.

Webbinarium

Vill du veta mer?

I ett webbinarium den 23 maj om ”CFO - en komplex roll i föränderlig omvärld” får du fler tips från Grant Thorntons experter kring hur organisationer och företag kan effektivisera ekonomifunktionen, vad som är viktigt att tänka på och vilka vinster en effektivisering kan ge.

Följande experter deltar från Grant Thornton: Affärsrådgivare Annelie Nilsson, Affärsrådgivare Monika Lindberg, Nathalie Östergård specialist inom Risk och Compliance samt Sofia Bergkvist, Hållbarhetsrådgivare.

Men hur skapas en framgångsrik förändring där CFO:n faktiskt får mer tid över för det viktiga framåtblickande arbetet?

 - Det är lätt att säga att automatisering är svaret på alla utmaningar och det är det också till viss del. Men jag tycker man ska börja med att få en tydlig bild av nuläget och därefter sätta en tydlig plan framåt. Vad har ni för system i dag? Utnyttjar ni dem till fullo? Har ni rätt system? Behöver ni koppla på ett försystem? Vad vill ni uppnå med förändringen? Det finns olika lösningar att använda som underlättar och sparar mycket tid i både prognos- och budgetarbetet, säger Monika Lindberg och tillägger:

- Vi vet att många CFO:er känner sig ensamma i förändringsarbetet. Vi har experter hos oss som tillsammans med CFO och den övriga ledningen kan driva arbetet mot en modern ekonomifunktion lyckosamt. Ibland kan det vara bra med någon som kommer utifrån och ser på saker ur ett annat perspektiv.

4 vinster med en modern ekonomifunktion

1. Tid är pengar

Med ett modernt system blir du mer effektiv. Företaget kan växa utan att anställa fler medarbetare – det spar pengar.

2. Mer värdeskapande

Dina medarbetare fastnar inte i monotona arbetsuppgifter. I stället får de tid över för värdeskapande kärnuppgifter, vilket också gör att de trivs, stannar på företaget samt attraherar ny kompetens.

3. Ökad kvalitet

När manuella arbetsuppgifter automatiseras minskar risken för mänskliga misstag som kan påverka verksamheten och därmed även lönsamheten.

4. Tid för utveckling

När det administrativa arbetet tar för mycket tid hinner du sällan höja blicken. Med en automatiserad lösning hittar du tiden att utveckla, förbättra och effektivisera arbetet.