Skattenyhet

Tillväxtverket förtydligar ramarna för värdeöverföringar

Med:
Mari-Helen Näslund
insight featured image
Nu har Tillväxtverket gett ett förtydligande kring de tidsramar som företag som söker stöd för korttidsarbete har att förhålla sig till, när det gäller de regler som tillämpas just nu. Dessutom har Tillväxtverket förtydligat vad som gäller kring de nya reglerna som förväntas träda i kraft i februari. Detta är efterlängtat av många och Grant Thorntons skatterådgivare Mari-Helen Näslund går här igenom vad som gäller nu.

Vilken tidsperiod kontrollerar Tillväxtverket?

Tillväxtverket kontrollerar vinstutdelningar och andra värdeöverföringar (t.ex. koncernbidrag, minskning av aktiekapital med återbetalning till delägarna m.m.) som görs under stödperioden, under de två månader som följer närmast före stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden.

Tidsramen gäller både för de regler vi har nu och för de nya reglerna som föreslås träda ikraft den 15 februari och tillämpas för stöd som lämnas från och med den 1 december.

Mer om värdeöverföringar – nuvarande regelverk

Det företag har att förhålla sig till avseende nuvarande lagstiftning är enligt Tillväxtverket att värdeöverföringar från en stödmottagare generellt medför att rätten till stöd går förlorad.

Eftersom koncernbidrag är en värdeöverföring (ofta en formlös sådan) så är det således enligt nuvarande regler som huvudregel inte ok att lämna koncernbidrag om man mottar detta stöd. Tillväxtverket lämnar dock en viss öppning i vissa fall där koncernbidraget möts av motsvarande tillskott. Då det finns vissa skillnader mellan nuvarande och nya regler behöver dessa situationer stämmas av särskilt. Huvudregeln är dock som sagt att koncernbidrag inte accepteras.

Mer om värdeöverföringar – nytt regelverk

När det gäller de föreslagna reglerna kommer dessa att öppna upp för möjligheten till koncernbidrag, förutsatt att det sker genom en s.k. formlös värdeöverföring (i enlighet med 17 kap 1 § 4 p ABL). Tänk dock på att de nu gällande reglerna kan ställa till det.

Däremot kommer det att läggas till en koncernbedömning, likt den som finns i omställningsstödet. Detta tillägg innebär att även värdeöverföringar (t.ex. vinstutdelning) i moderbolag kan medföra att rätten till stöd för korttidsarbete går förlorat.

Avslutande kommentarer

- Vi har nu fått tidsramar att förhålla oss till vilket underlättar situationen. Men med de skillnader som finns i nuvarande regler jämfört med de nya, det överlapp som finns av dessa regler, samt de oklarheter som fortfarande finns kommer det även fortsättningsvis att vara viktigt att ha en dialog med någon som är ordentligt insatt i detta regelverk, tex en jurist, en revisor och/eller en redovisningskonsult, kommenterar Mari-Helen Näslund, skatterådgivare på Grant Thornton.

Ovanstående text är baserad på den information som finns att tillgå idag. Vi håller oss uppdaterade på eventuella lagändringar eller uttalanden från myndigheter och förmedlar dessa vidare.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.