article banner
Skattenyhet

Omstrukturering – tips på vägar att gå i ekonomisk kris

Johanna Wiklund Johanna Wiklund

Det första som många företag ställs inför i samband med ekonomisk kris är ofta brist på likviditet. Vid sidan av att hantera de mest akuta likviditetsbehoven, är det nu många företag som aktualiserar behovet av att genomföra olika omstruktureringar av bolag eller ägande. Något som i synnerhet aktualiserats nu i samband med covid-19. Här får du en överblick av effekterna för att lyckas med en omstrukturering.  

- Även om reglerna är komplexa är det många kunder som blir förvånade över att så mycket går att lösa utan negativa effekter, säger Johanna Wiklund, skatterådgivare på Grant Thornton.  

Säkerställ effekterna innan 

Sverige har mycket bra möjligheter att genomföra omstruktureringar utan att det medför oönskade skattekonsekvenser. Även om huvudregeln är att alla transaktioner alltid måste göras till marknadspris finns det många undantag som gör det möjligt att omstrukturera och ändra ägande utan skattekonsekvenser. Då reglerna är komplexa är det viktigt att säkerställa effekterna innan man genomför de praktiska transaktionerna. Vi kommer bara översiktligt gå igenom möjligheterna, individuella samtal med rådgivare måste alltid föregå faktiska transaktioner. 

Auktoriserad skatterådgivare
Johanna Wiklund Kontakta Johanna

Omstrukturera inför försäljning av rörelse eller en fastighet 

Vid försäljning av en fastighet eller en rörelse är det ofta önskvärt att det som ska säljas först överförs till ett dotterbolag och att det därmed är dotterbolaget som säljs till den externa köparen. När ett moderbolag säljer sina aktier i ett onoterat dotterbolag är vinsten normalt sett skattefri. Inför avyttringen går det att överföra fastigheten eller rörelsen till skattemässiga värden till dotterbolaget. Genom denna omstrukturering går det att göra sig av med delar av verksamheten för att frigöra likviditet och renodla företaget. Genom försäljning av aktier i dotterbolag blir hela vinsten skattefri. 

Omstrukturera för att köpa ut delägare 

I samband med ekonomiskt utmanande situationer är det inte ovanligt att olika ägare har olika syn på hur verksamheten ska drivas. Kommer man inte överens kan ett sätt vara att helt enkelt gå skilda vägar. I den situationen finns det ofta behov av att göra en omstrukturering för att dela upp verksamheten eller underlätta att en eller flera ägare köps ut. I de flesta fall går det att göra en uppdelning utan negativa skattekonsekvenser och i många fall går det dessutom att använda företagets egna kapital för att finansiera utköp av delägare. 

Omstrukturera för att ta in anställda som delägare 

I samband med en ekonomisk kris och där bolaget både behöver skära i kostnader och få in likviditet kan ett alternativ vara att ta in vissa av de anställda som delägare. Man är då med och delar risken och de anställda delägarna är med och tar ansvar för att driva verksamheten kostnadseffektivt. För att inte riskera förmånsbeskattning i samband med förvärvet är det viktigt att priset är marknadsmässigt.

Genom omstrukturering går det ofta att skuldsätta moderbolaget för att hålla nere de anställdas pris på aktierna. Innan de nya ägarna tas in är det viktigt att upprätta ett aktieägaravtal där man reglerar frågor kring beslut och ägande av aktierna. Ofta har man i avtalet med en bestämmelse som gör att man tvingas sälja aktierna om man säger upp sin anställning.

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev