Skattenyhet

Sverige inför ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – så påverkas ditt företag

insight featured image
Från och med första januari 2021 införs ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i svensk skattelagstiftning. Den förändrade lagstiftningen minskar kraftigt möjligheten att tillämpa den så kallade 183-dagarsregeln vid tillfälligt arbete i Sverige. Margita Beijer, Senior Manager Tax hos Grant Thornton, förklarar vad det betyder för dig och ditt företag.

Enligt nuvarande svensk lagstiftning kan en person som är begränsat skattskyldig i Sverige och som vistas här tillfälligt för att utföra arbete i landet undantas från svensk beskattning om personen har en utländsk arbetsgivare, enligt den så kallade 183-dagars regeln. Bestämmelsen finns med även i de flesta av de internationella inkomstskatteavtal som Sverige har ingått med andra länder för att undvika dubbelbeskattning. För att 183-dagarsregeln ska gälla krävs att:

  • Den anställdes inte vistas i Sverige i mer än 183 dagar under en tolvmånadersperiod,
  • Ersättningen betalas ut av en arbetsgivare som inte har hemvist i Sverige eller på dennes vägnar och
  • Ersättningen inte belastar ett fast driftställe som arbetsgivaren har i Sverige.

Nytt regelverk från första januari

Nu ändras alltså denna regel, och från och med första januari 2021 införs ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i svensk lagstiftning som innebär att 183-dagarsregelen inte längre kan tillämpas i situationer när arbetet som utförs i Sverige kan ses som uthyrning av arbetskraft till en svensk tjänsteköpare – den ekonomiska arbetsgivaren.

Enligt Margita Beijer, som är skatterådgivare inom internationell beskattning hos Grant Thornton, är detta en åtgärd som föreslogs redan 2017.

– Det är ett vanligt fenomen inom många branscher, till exempel bygg och anläggning, IT och vården, att man sätter i system att låta utländsk personal arbeta i Sverige. Där blir man enligt nuvarande regler inte skattskyldiga i Sverige utan i sitt hemland under förutsättning att man håller sig inom de 183 dagarna. Därmed anser man att det blir en snedvridning av konkurrensen gentemot de företag som använder personal som är skattskyldiga i Sverige, säger hon.

Skattskyldighet från första dagen, med få undantag

Det som händer nu är att den som kommer från utlandet för att arbeta tillfälligt i Sverige blir skyldig att betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) med 25 procent från första dagen från och med första januari nästa år. Ett generellt undantag från reglerna om uthyrning av arbetskraft har dock införts: arbete som utförs i Sverige under maximalt 15 arbetsdagar i följd under maximalt 45 dagar per år

De nya reglerna får konsekvenser både för det svenska företag som anlitar personerna, för deras utländska arbetsgivare samt den utländske arbetstagaren som utför arbetet här.

– Den svenska uppdragsgivaren måste säkerställa att den utländska underleverantören ansöker om F-skattegodkännande i Sverige och för det utländska företaget gäller det att verkligen göra detta. Finns inget F-skattegodkännande är det svenska företaget skyldigt att innehålla 30 procent av fakturabeloppet när man gör betalningen till utlandet, säger Margita Beijer.

Det utländska företaget får skyldighet att innehålla nämnda SINK-skatt och rapportera detta månatligen till Skatteverket, och den anställde från utlandet måste ansöka om och erhålla beslut från Skatteverket om denna SINK-beskattning. Detta innebär sammantaget såväl ökade kostnader som ökad administrativ börda för alla parter.

Efterföljs inte dessa regler finns risken att parterna drabbas av förseningsavgifter och kostnadsräntor etc. och Margita Beijer tror att Skatteverket har goda möjligheter att följa upp regelefterlevnaden.

– Skatteverket har förberett sig i tid och digitaliserat sina processer så det finns en bra beredskap för att se till så att de nya reglerna följs.

Även om regelförändringen diskuterats sedan 2017 klubbades den i riksdagen så sent som fjärde november och kommer alltså att träda i kraft mindre än två månader efter beslutet. Margita Beijer tror att det åtminstone i början av nästa år kommer att bli en del turbulens när den nya regeln träder i kraft.

– En del utländska företag kommer nog inte att reagera förrän de får betalt och upptäcker att man bara fått 70 procent av fakturabeloppet och undrar vart resten av pengarna tagit vägen. Det gäller att vara påläst och förbereda sig, säger hon.

Behöver ditt företag stöd i dessa frågor? Maila oss så hjälper vi dig.

Vill du veta mer? Nedan har vi samlat all information du behöver veta i en PDF, både på svenska och engelska.

Lär dig mer på vårt webbinarium

Under vårt webbinarium går vi igenom de nya reglerna och vilken påverkan de får, du hittar det på vår on demand-sida.

Läs även

Skatteavdrag på fakturor för arbete när F-skattsedel saknas

Har du koll på de nya momsreglerna för handel via webben?

Öka transparensen kring skatt

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.