hero banner
Fredrik Flyrén
Sundsvall
Auktoriserad skatterådgivare

Fredrik Flyrén

Fredrik Flyren är auktoriserad skatterådgivare och arbetar med både internationella skattefrågor samt med skattefrågor kring de ägarledda bolagen.

Fredrik arbetar således inom ett brett spektrum av skattefrågor som inkluderar svensk och internationell bolagsbeskattning, internprissättning, svensk och internationell personbeskattning, ägarförändringar, incitamentsprogram, köp och försäljning av företag och fastigheter.

Kontakta gärna Fredrik för rådgivning om du har frågor kring svensk eller internationell beskattning.

Fredrik Flyrén
Auktoriserad skatterådgivare
Fredrik Flyrén
Möt våra experter