Skattenyhet

Skatteavdrag på fakturor för arbete när F-skattsedel saknas

Med:
insight featured image
Från och med januari 2021 ska svenska företag göra skatteavdrag på alla fakturor för arbete utfört i Sverige när svensk F-skattsedel saknas. Detta som en följd av att riksdagen i början av november godkände regeringens förslag om utökad skyldighet att göra skatteavdrag.

Nuvarande regelverk

Enligt nuvarande regler ska ett företag som betalar ut ersättning för arbete till ett annat företag göra skatteavdrag med 30 procent. Det finns dock ett antal undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ersättning för arbete. Skyldigheten att göra skatteavdrag föreligger bl. a. inte om:

  • det är fråga om ersättning för arbete som betalas ut till en utländsk juridisk person eller en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige om ersättningen inte betalas ut för näringsverksamhet som mottagaren bedriver från ett fast driftställe i Sverige, eller
  • om den som tar emot ersättningen för arbete är godkänd för F-skatt antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut

Det nya regelverket

Enligt de nya reglerna ska skatteavdrag göras från ersättning för arbete som betalas ut av ett svenskt bolag till en juridisk person som hör hemma i utlandet om mottagaren utför arbetet i Sverige. Reglerna innebär att skyldigheten att göra skatteavdrag inte längre är kopplad till att betalningsmottagaren måste ha ett fast driftställe i Sverige.

Sverige inför ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – så påverkas ditt företag
Sverige inför ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – så påverkas ditt företag
Läs denna artikel

Effekter för svenska bolag som får fakturor för arbete i Sverige

De nya reglerna innebär att utbetalaren inte kommer behöva bedöma om det utländska bolaget har ett fast driftställe i Sverige. Det enda utbetalaren kommer behöva undersöka är om mottagaren är godkänd för svensk F-skatt eller inte. Om mottagaren inte är godkänd för svensk F-skatt kommer skatteavdrag alltid att behöva göras från ersättning för arbete som utförts i Sverige.

I vissa fall kan även arbete som utförs i utlandet, men som är inom ramen för det arbete som utförs i Sverige, anses vara utfört i Sverige. Det bör noteras att ett utländskt företag kan få en svensk F-skattsedel utan att vara skattskyldig i Sverige.

En utbetalare som inte gör rätt skatteavdrag kan bli ansvarig för den skatt som skulle ha dragits av. En utbetalare som har betalat betalningsmottagarens skatt har dock rätt att kräva betalningsmottagaren på beloppet. Skattetillägg på grund av ej gjorda skatteavdrag ska tas ut med fem procent av det skatteavdrag som skulle ha gjorts.

Fördjupa din kunskap: Skatt
Tjänster
Fördjupa din kunskap: Skatt
Jag vill veta mer

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss för rådgivning och vidare information.

Nyhetsbrev Target

Vill du få nyheterna direkt i din inkorg?

Bli först med att läsa senaste nytt och få värdefulla insikter för ditt företag. Vi bjuder på tips och råd samt inbjudningar till aktuella webbinarier.