Skattenyhet

”Momsen ska redovisas oavsett konjunktur”

Cecilia Smedfors
Med:
insight featured image
Just nu är det många företag som upplever ekonomisk osäkerhet. I samband med detta ser bolagen bland annat över sin likviditet, uppdaterar företagets prisstrategi och vidtar åtgärder för att begränsa kostnadsökningar. Det finns också en konkret handling som alla företag kan dra nytta av, nämligen att se över sin momsstruktur.
Cecilia Smedfors , Auktoriserad skatterådgivare
Momsen är ingen lyxtjänst, den bara måste skötas. Momsen är inte heller konjunkturkänslig, den ska redovisas ändå. En optimal och hållbar hantering gör att du kan undvika onödiga kostnader och eventuella straffavgifter. Det finns mycket att vinna på att hantera momsen korrekt.

Cecilia Smedfors är en erfaren skatterådgivare och momsexpert. Hon hjälper dagligen företag att lösa komplexa momsfrågor. Det hon noterat är att många företag ser momsen enbart som en redovisningsfråga och inte som en strategisk fråga, därför kan det också bli kostsamt att göra fel.

- Det viktigaste företag kan göra nu i mer utmanande tider är såklart att identifiera och hantera företagets övergripande risker. I kartläggningen tycker jag att man ska ta med momsen. Har ditt företag rätt flöden och hantering? Ofta är moms en komplex fråga där många olika delar hänger samman och påverkar varandra, säger Cecilia Smedfors.  

Fem områden att ringa in för att uppnå en optimal och hållbar momshantering:

1. Är företagets momsrutiner anpassade efter branschen? Inom exempelvis både fastighets- och vårdbranschen finns många transaktioner som är undantagna från moms.

2. Är momshanteringen anpassad efter bolagets verksamhet? Extra viktigt att tänka på vid blandad verksamhet där momsen riskerar att bli en kostnad.

3. Är ledningen uppdaterade på lagändringar, förhandsbesked mm som kan påverka er momshantering? Det gäller att löpande hela tiden följa nya uttalanden från Skatteverket och rättsutvecklingen i stort.

4. Planeras ett förvärv eller försäljning? Det kan vara extra viktigt att ha koll på momsflöden som en del av de skattemässiga effekterna.

5. Säljer bolaget varor och tjänster över gränserna? Ta hänsyn till momsen innan nya strukturer och transaktionsflöden införs. Även vid olika slags förvärv av varor och tjänster från utlandet är det viktigt att känna till hur momsreglerna fungerar och påverkar affären.