Nyhet

Nätverk för ökad hållbarhet

Med:
Malin Bjurvald
insight featured image
Behöver du stöd för att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet? Genom Grant Thorntons hållbarhetsnätverk blir du uppdaterad på den senaste utvecklingen på området, och får också möjlighet att nätverka med andra som jobbar med hållbarhet och ta del av kunskap från externa gäster.

Grant Thorntons hållbarhetsnätverk har startats för att skapa fördjupning inom integrerat hållbarhetsarbete. Syftet med nätverket är att dela kunskap och utmaningar från olika verksamheter och göra det lättare att bidra till förändring och affärsnytta med hållbarhetsarbetet. Nätverket är tänkt för personer som arbetar med hållbarhet på företag och organisationer eller ska börja arbeta med frågorna och vill lära sig mer.

– Vi har uppmärksammat att många som arbetar med hållbarhet ofta känner sig ensamma i sin roll, med utmaningar och att det fanns ett behov av att kunna dela och diskutera erfarenheter med andra. Hållbarhetsfrågor något som är i ständig utveckling och genom vårt nätverk kan vi lära av experter men också av varandra, säger Linda Mannerby, hållbarhetschef på Grant Thornton.

Linda Mannerby, hållbarhetschef, Grant Thornton och Edvard Unsgaard, Partner, Forever Sustainable

Linda Mannerby, hållbarhetschef, Grant Thornton och Edvard Unsgaard, Partner, Forever Sustainable

Workshops och nätverk för hållbarhetsarbete

Hållbarhetsnätverket träffas fyra gånger per år, varje tillfälle är fristående och ger deltagarna insikter både från Grant Thorntons rådgivare och externa talare. Träffarna innehåller också workshops och ger möjlighet att bygga nätverk. Deltagarna kan anmälas sig separat och behöver inte binda upp sig för samtliga träffar. Dessutom är träffarna kostnadsfria.

– Bland de ämnen som tas upp på nätverksträffarna finns kommunikation kring hållbarhet, hur man säkrar en hållbar leveranskedja, hur man rapporterar hållbarhetsarbetet och hur man bygger en fungerande strategi för hållbarhetsarbetet, säger Linda Mannerby.

Hållbarhetsarbete extra viktigt för Plantagen

Malin Bjurvald, hållbarhetschef, Plantagen

En av deltagarna i hållbarhetsnätverket är Malin Bjurvald som är hållbarhetschef på Plantagen, en kedja med 140 trädgårdsbutiker i Norge, Sverige och Finland. Butikernas sortiment gör att det finns en naturlig koppling till miljö och hållbarhet, vilket gör Plantagens hållbarhetsarbete extra viktigt.

– Vi märker också att det finns ett ökat intresse för hållbarhet bland våra kunder, många är medvetna och ansvarstagande när det gäller de här frågorna. Förväntansbilden är att vårt erbjudande ska vara grönt och naturligt, säger Malin Bjurvald.

Hon har deltagit i fler träffar med nätverket och tycker att dessa varit givande och lärorika.

– Hållbarhetsfrågorna är något av ett rörligt mål, vad som ligger i fokus ändras hela tiden. Så för oss som jobbar med detta är det viktigt att vara uppdaterade och här ger nätverket värdefull information. Det är också nyttigt att träffa andra som jobbar med frågorna och utbyta erfarenheter. Jag kommer definitivt att fortsätta medverka på nätverksträffarna, säger Malin Bjurvald.

Är du nyfiken på nätverksträffarna? Håll utkik på vårt som uppdateras löpande.