article banner
Case

”Viktigt med en ekonomipartner och rådgivare som förstår vår verksamhet”

Alvaro Canepa Alvaro Canepa

Fairpoint Capital är en nystartad fristående teknologifond med ursprung från SEB Venture Capital. SEB är huvudinvesterare i fonden, som drivs i ett eget bolag som förvaltar 900 miljoner kronor. Andreas Pennervall är investeringsansvarig och ekonomichef. Här berättar han varför de valde Grant Thornton som ekonomipartner och rådgivare.

rich text with image

Andreas Pennervall driver fonden tillsammans med tre tidigare kollegor från SEB Venture Capital. Som fristående fond kan de inte längre nyttja den administrativa organisationen i den stora banken, utan det var upp till dem själva att bygga upp den ekonomiska hanteringen.

- För oss är det viktigt med en ekonomipartner och rådgivare som har förståelse för vår verksamhet. Det vi gör är ju ofta den första professionella investeringen i ett ägarlett bolag och eftersom Grant Thornton har inriktning mot ägarledda bolag känner jag en stor trygghet i vårt samarbete. Jag och mina kollegor har jobbat med investeringar i över 20 år och många tidigare portföljbolag har haft Grant Thornton som revisorer, så jag kände till bolaget.

Andreas berättar vidare att han och kollegorna uppskattar att Grant Thornton är en fullservicebyrå. De har inte själva tid att ha flera olika kontaktytor när det gäller de ekonomiska frågorna.

- Det är en fördel att ha en ”one stop shop”, eftersom vi slipper ha flera olika kontaktytor. Jag har en kontakt som jag ringer där jag inte behöver fundera på utifrån vilket problem jag behöver lösa, utan jag presenterar det jag behöver hjälp med och sedan löser Grant Thornton det. Det innebär att jag kan släppa frågeställningen och fokusera på annat.

Viktigt med förståelse för ägarledda bolag
Fairpoint Capital har idag tre investeringar i sin portfölj. Grant Thornton stöttar fonden med löpande ekonomihantering, såsom redovisning, löner, deklaration och skattebetalningar.

- All dokumentation i balansräkningen måste vara korrekt och kvalitetssäkrad, och där känner vi stor trygghet i Grant Thornton. Det är såklart viktigt med bra systemstöd, men ännu viktigare tycker jag det är att ha förståelse för den typen av bolag vi investerar i, samt förstå de ibland komplicerade ägarstrukturerna i våra portföljbolag.

Grant Thornton har stöttat Fairpoint Capital som rådgivare och bollplank ända sedan de bestämde sig för att starta fonden. Fonden startade i skarpt läge i mars 2019 och under uppbyggnadsfasen av ekonomihanteringen stötte parterna på en del utmaningar.

- Men de var av mer praktisk karaktär och kunde lösas snabbt. Ett exempel var hur vi skulle hantera redovisningen av utlägg och kvitton på bästa sätt. Grant Thornton presenterade sin app-lösning där vi fick en användarvänlig och enkel hantering – så det löste sig snabbt.

Investerar i framtidens teknik
Andreas och hans kollegor har under 20 års tid byggt upp ett stort nätverk. Det är dessa relationer som leder till intressanta investeringspropåer.

- Vi letar efter bolag med en unik teknik/affärsmodell, internationell potential, skalbarhet och drivs av ett bra team. Bolagen vi tittar på har utvecklat en teknik under många år men grundarna sitter ofta inte på de likvida muskler som krävs för att ta bolaget till nästa nivå och det är där vi kommer in. Att investera i framtidens teknik, i breda teknologier är också positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Blickar redan framåt
Fonden har ett tioårsperspektiv och när Andreas blickar framåt ser han att Grant Thornton skulle kunna vara ett stöd i en framtida diskussion om ytterligare en fond.

- Vi tar gärna in Grant Thornton i diskussionen om en framtida fond, det är viktigt att från början ha med alla aspekter för att hitta rätt struktur på fonden.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev